Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 435 459 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 074 370 83 589 8 277 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agderbygg Broneset AS 100,00% 292 -
 
TOTALT: Alle selskap   292 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agderbygg Broneset AS 2 370 14,32% 292 2 078 12,78%
 
TOTALT: Alle selskap 2 370 14,32% 292 2 078 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agderbygg Broneset AS 2 370 292 2 078
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
292 -10,00% 2 341
 
  -30,00% 2 282
 
  -50,00% 2 224
 
  -70,00% 2 166
 
  -100,00% 2 078

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter30.58568.80410.96848.1714.249400
NEG -55,5 %POS 527,3 %NEG -77,2 %POS 1 033,7 %POS 106 125,0 %POS 100% - -
 
Bruttomargin8.18249.971-18.177-13.711-24.6523-2.769-5.384
NEG -83,6 %POS 374,9 %NEG -32,6 %POS 44,4 %NEG -821 833,3 %POS 100,1 %POS 48,6 % -
 
EBITDA resultat-2.118-4.5195.62517.9624.637413340243
POS 53,1 %NEG -180,3 %NEG -68,7 %POS 287,4 %POS 1 022,8 %POS 21,5 %POS 39,9 % -
 
Driftsresultat-2.118-4.5195.62517.9624.637413340243
POS 53,1 %NEG -180,3 %NEG -68,7 %POS 287,4 %POS 1 022,8 %POS 21,5 %POS 39,9 % -
 
Kontantstrøm-2.1133514.423-915946-5-120
NEG -702,0 %NEG -92,1 %POS 583,4 %NEG -196,7 %POS 19 020,0 %POS 58,3 % - -
 
Kassebeholdning11011115121198894106
NEG -0,9 %POS 640,0 %NEG -87,6 %POS 536,8 %NEG -78,4 %NEG -6,4 %NEG -11,3 % -
 
Sum egenkapital5.9916.93311.03912.6112.7178694100
NEG -13,6 %NEG -37,2 %NEG -12,5 %POS 364,2 %POS 3 059,3 %NEG -8,5 %NEG -6,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld8161.1753.0783.6590000
POS 30,6 %POS 61,8 %POS 15,9 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.