Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 915 878 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
523 200 329 548 65 630 1 708 500 289 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (85,04%) Kontantstrøm fra drift (-3,96%)
Resultat før skatt (45,86%) Driftsinntekter (-11,48%)
Driftsresultat (18,80%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (42,44%)
Bruttomargin (47,86%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Container AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Container AS 688 20,13% - 688 20,13%
 
TOTALT: Alle selskap 688 20,13% - 688 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Container AS 688 - 688
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 688
 
  -30,00% 688
 
  -50,00% 688
 
  -70,00% 688
 
  -100,00% 688

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter9.5741.8769651.2501.3342.2573.9935.309
POS 410,3 %POS 94,4 %NEG -22,8 %NEG -6,3 %NEG -40,9 %NEG -43,5 %NEG -24,8 % -
 
Bruttomargin5664728308289336471.2591.430
POS 19,9 %NEG -43,1 %POS 0,2 %NEG -11,3 %POS 44,2 %NEG -48,6 %NEG -12,0 % -
 
EBITDA resultat313184151487-302250260
POS 1 638,9 %POS 350,0 %NEG -97,4 %NEG -69,0 %POS 261,3 %NEG -220,8 %NEG -3,8 % -
 
Driftsresultat313184133473-330195219
POS 1 638,9 %POS 350,0 %NEG -97,0 %NEG -71,9 %POS 243,3 %NEG -269,2 %NEG -11,0 % -
 
Kontantstrøm-509-577-214186432735430
POS 11,8 %NEG -169,6 %NEG -215,1 %NEG -56,9 %POS 491,8 %NEG -86,6 % - -
 
Kassebeholdning-1.301-569-35133197584396
NEG -128,6 %NEG -1 525,7 %NEG -126,3 %NEG -32,5 %POS 3 840,0 %NEG -94,0 %NEG -78,8 % -
 
Sum egenkapital340113104199182-158293803
POS 200,9 %POS 8,7 %NEG -47,7 %POS 9,3 %POS 215,2 %NEG -153,9 %NEG -63,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld000060231367600
- - - POS 100,0 %POS 74,0 %POS 37,1 %POS 38,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.