Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 194 947 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
5 200 31 521 7 726 82 500 68 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (22,38%) EBITDA (-59,37%)
Sum egenkapital (25,07%) Resultat før skatt (-64,64%)
Driftsresultat (-64,59%)
Kontantstrøm fra drift (-72,73%)
Driftsinntekter (-60,97%)
Bruttomargin (-45,45%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Elektro AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Elektro AS 908 82,55% - 908 82,55%
 
TOTALT: Alle selskap 908 82,55% - 908 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Elektro AS 908 - 908
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 908
 
  -30,00% 908
 
  -50,00% 908
 
  -70,00% 908
 
  -100,00% 908

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter63432661.090329
POS 1 881,3 %NEG -51,5 %NEG -93,9 %POS 231,3 % -
 
Bruttomargin2701614326164
POS 1 587,5 %POS 14,3 %NEG -95,7 %POS 98,8 % -
 
EBITDA resultat2487-4621239
POS 3 442,9 %POS 115,2 %NEG -121,7 %POS 443,6 % -
 
Driftsresultat2441-5319739
POS 24 300,0 %POS 101,9 %NEG -126,9 %POS 405,1 % -
 
Kontantstrøm23510-131-90
POS 2 250,0 %POS 107,6 %NEG -1 355,6 % - -
 
Kassebeholdning2889889198299
POS 193,9 %POS 10,1 %NEG -55,1 %NEG -33,8 % -
 
Sum egenkapital21912011920358
POS 82,5 %POS 0,8 %NEG -41,4 %POS 250,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.