Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 161 656 199 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 55 814 137 20 038 562 3 183 968 500 901 835 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (108,48%) EBITDA (-45,91%)
Kassebeholdning (0,00%) Resultat før skatt (-36,59%)
Driftsinntekter (1,77%) Driftsresultat (-94,03%)
Sum egenkapital (-9,40%)
Bruttomargin (-8,44%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Energi Nett AS 100,00% 160 202 153 151 4,60%
 
Ren AS 7,69% 8 508 8 092 5,14%
 
TOTALT: Alle selskap   160 202 153 773 4,18%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Energi Nett AS 908 390 14,27% 160 202 748 188 12,05%
 
Ren AS 21 002 54,44% 8 508 12 494 41,55%
 
TOTALT: Alle selskap 929 392 14,51% 168 710 760 682 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Energi Nett AS 908 390 160 202 748 188
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
160 202 -10,00% 892 370
 
  -30,00% 860 329
 
  -50,00% 828 289
 
  -70,00% 796 249
 
  -100,00% 748 188

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.424.3541.160.8621.095.9181.422.7341.048.1081.142.5161.417.7891.017.741
POS 22,7 %POS 5,9 %NEG -23,0 %POS 35,7 %NEG -8,3 %NEG -19,4 %POS 39,3 % -
 
Bruttomargin1.087.604856.229804.6541.142.171759.241779.508956.275777.723
POS 27,0 %POS 6,4 %NEG -29,6 %POS 50,4 %NEG -2,6 %NEG -18,5 %POS 23,0 % -
 
EBITDA resultat636.888409.657359.204684.754324.013328.338563.327381.856
POS 55,5 %POS 14,0 %NEG -47,5 %POS 111,3 %NEG -1,3 %NEG -41,7 %POS 47,5 % -
 
Driftsresultat416.827212.337141.187478.650128.309143.520386.078219.569
POS 96,3 %POS 50,4 %NEG -70,5 %POS 273,0 %NEG -10,6 %NEG -62,8 %POS 75,8 % -
 
Kontantstrøm366.395455.23794.207742.933271.763445.200555.2530
NEG -19,5 %POS 383,2 %NEG -87,3 %POS 173,4 %NEG -39,0 %NEG -19,8 % - -
 
Kassebeholdning2221620231721
- - NEG -87,5 %NEG -20,0 %NEG -13,0 %POS 35,3 %NEG -19,0 % -
 
Sum egenkapital824.056758.586664.984691.487657.079602.256762.820783.431
POS 8,6 %POS 14,1 %NEG -3,8 %POS 5,2 %POS 9,1 %NEG -21,0 %NEG -2,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.055.6122.664.5242.635.0502.332.7892.282.5812.144.4312.085.0022.082.583
NEG -14,7 %NEG -1,1 %NEG -13,0 %NEG -2,2 %NEG -6,4 %NEG -2,9 %NEG -0,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.