Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 489 230 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
23 600 98 589 12 041 235 000 120 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Garasjer AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Garasjer AS 341 51,36% - 341 51,36%
 
TOTALT: Alle selskap 341 51,36% - 341 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Garasjer AS 341 - 341
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 341
 
  -30,00% 341
 
  -50,00% 341
 
  -70,00% 341
 
  -100,00% 341

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter2.5642.505
POS 2,4 % -
 
Bruttomargin1.0961.096
- -
 
EBITDA resultat-18255
NEG -107,1 % -
 
Driftsresultat-51231
NEG -122,1 % -
 
Kontantstrøm-1130
- -
 
Kassebeholdning134262
NEG -48,9 % -
 
Sum egenkapital128190
NEG -32,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld130229
POS 43,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.