Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 284 888 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
56 41 940 5 340 237 500 52

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Garasjer AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Garasjer AS 232 35,20% - 232 35,20%
 
TOTALT: Alle selskap 232 35,20% - 232 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Garasjer AS 232 - 232
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 232
 
  -30,00% 232
 
  -50,00% 232
 
  -70,00% 232
 
  -100,00% 232

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015
Driftsinntekter2.505
-
 
Bruttomargin1.096
-
 
EBITDA resultat255
-
 
Driftsresultat231
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning262
-
 
Sum egenkapital190
-
 
Sum langsiktig gjeld229
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.