Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 139 993 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 359 096 67 397 1 206 500 507 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (74,14%) Kontantstrøm fra drift (-57,46%)
Resultat før skatt (48,01%) Kassebeholdning (-86,11%)
Driftsresultat (47,50%) Sum egenkapital (-50,03%)
Driftsinntekter (-30,32%)
Bruttomargin (-15,95%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Linjerydding Gyland AS 100,00% - -
 
Agder Overnatting AS 100,00% - - -
Flekkefjord Industribygg Gyland AS 2,84% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Linjerydding Gyland AS 743 28,58% - 743 28,58%
 
Agder Overnatting AS -74 -92,50% - -74 -92,50%
Flekkefjord Industribygg Gyland AS 1 349 64,86% - 1 349 64,86%
 
TOTALT: Alle selskap 2 018 42,39% - 2 018 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Linjerydding Gyland AS 743 - 743
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 743
 
  -30,00% 743
 
  -50,00% 743
 
  -70,00% 743
 
  -100,00% 743

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter20.23720.89418.70618.77416.61010.32610.30213.112
NEG -3,1 %POS 11,7 %NEG -0,4 %POS 13,0 %POS 60,9 %POS 0,2 %NEG -21,4 % -
 
Bruttomargin13.43312.77812.55513.71812.0584.1573.7274.441
POS 5,1 %POS 1,8 %NEG -8,5 %POS 13,8 %POS 190,1 %POS 11,5 %NEG -16,1 % -
 
EBITDA resultat-57378081.3541.8981.2019321.617
NEG -100,7 %NEG -8,8 %NEG -40,3 %NEG -28,7 %POS 58,0 %POS 28,9 %NEG -42,4 % -
 
Driftsresultat-7222303809731.5591.0348101.465
NEG -413,9 %NEG -39,5 %NEG -60,9 %NEG -37,6 %POS 50,8 %POS 27,7 %NEG -44,7 % -
 
Kontantstrøm-274371.8013942.0439822950
NEG -840,5 %NEG -97,9 %POS 357,1 %NEG -80,7 %POS 108,0 %POS 232,9 % - -
 
Kassebeholdning2.1293.5103.7832.2382.6511.8971.123646
NEG -39,3 %NEG -7,2 %POS 69,0 %NEG -15,6 %POS 39,7 %POS 68,9 %POS 73,8 % -
 
Sum egenkapital3.0004.0043.9153.6633.5572.4181.6631.084
NEG -25,1 %POS 2,3 %POS 6,9 %POS 3,0 %POS 47,1 %POS 45,4 %POS 53,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld54700015000
POS 0,0 % - - POS 100,0 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.