Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 36 537 734 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 295 1 627 575 160 485 34 746 000 379

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agderposten Trykk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agderposten Trykk AS 54 321 72,90% - 54 321 72,90%
 
TOTALT: Alle selskap 54 321 72,90% - 54 321 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agderposten Trykk AS 54 321 - 54 321
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 54 321
 
  -30,00% 54 321
 
  -50,00% 54 321
 
  -70,00% 54 321
 
  -100,00% 54 321

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter101.76196.01687.76993.674101.30391.07582.40776.729
POS 6,0 %POS 9,4 %NEG -6,3 %NEG -7,5 %POS 11,2 %POS 10,5 %POS 7,4 % -
 
Bruttomargin47.94749.41948.68549.23950.37649.21440.56139.330
NEG -3,0 %POS 1,5 %NEG -1,1 %NEG -2,3 %POS 2,4 %POS 21,3 %POS 3,1 % -
 
EBITDA resultat7.87710.6828.70610.08211.38613.6327.8863.918
NEG -26,3 %POS 22,7 %NEG -13,6 %NEG -11,5 %NEG -16,5 %POS 72,9 %POS 101,3 % -
 
Driftsresultat6343.4372.6704.8026.4158.8043.159348
NEG -81,6 %POS 28,7 %NEG -44,4 %NEG -25,1 %NEG -27,1 %POS 178,7 %POS 807,8 % -
 
Kontantstrøm8.832-1.31417.5738.99813.92811.39618.2550
POS 772,1 %NEG -107,5 %POS 95,3 %NEG -35,4 %POS 22,2 %NEG -37,6 % - -
 
Kassebeholdning4.9415718263.9883.1332.4263.042161
POS 765,3 %NEG -30,9 %NEG -79,3 %POS 27,3 %POS 29,1 %NEG -20,2 %POS 1 789,4 % -
 
Sum egenkapital56.58056.06754.98850.90050.06348.45845.92842.487
POS 0,9 %POS 2,0 %POS 8,0 %POS 1,7 %POS 3,3 %POS 5,5 %POS 8,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld21.39324.96321.54013.37413.15018.00420.83836.850
POS 14,3 %NEG -15,9 %NEG -61,1 %NEG -1,7 %POS 27,0 %POS 13,6 %POS 43,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.