Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 42 331 073 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 623 600 4 903 151 432 822 34 499 500 872 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agderposten Trykk AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agderposten Trykk AS 52 537 71,15% - 52 537 71,15%
 
TOTALT: Alle selskap 52 537 71,15% - 52 537 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agderposten Trykk AS 52 537 - 52 537
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 52 537
 
  -30,00% 52 537
 
  -50,00% 52 537
 
  -70,00% 52 537
 
  -100,00% 52 537

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter120.873101.76196.01687.76993.674101.30391.07582.407
POS 18,8 %POS 6,0 %POS 9,4 %NEG -6,3 %NEG -7,5 %POS 11,2 %POS 10,5 % -
 
Bruttomargin53.98647.94749.41948.68549.23950.37649.21440.561
POS 12,6 %NEG -3,0 %POS 1,5 %NEG -1,1 %NEG -2,3 %POS 2,4 %POS 21,3 % -
 
EBITDA resultat13.0497.87710.6828.70610.08211.38613.6327.886
POS 65,7 %NEG -26,3 %POS 22,7 %NEG -13,6 %NEG -11,5 %NEG -16,5 %POS 72,9 % -
 
Driftsresultat5.8206343.4372.6704.8026.4158.8043.159
POS 818,0 %NEG -81,6 %POS 28,7 %NEG -44,4 %NEG -25,1 %NEG -27,1 %POS 178,7 % -
 
Kontantstrøm11.9308.832-1.31417.5738.99813.92811.3960
POS 35,1 %POS 772,1 %NEG -107,5 %POS 95,3 %NEG -35,4 %POS 22,2 % - -
 
Kassebeholdning5914.9415718263.9883.1332.4263.042
NEG -88,0 %POS 765,3 %NEG -30,9 %NEG -79,3 %POS 27,3 %POS 29,1 %NEG -20,2 % -
 
Sum egenkapital56.10756.58056.06754.98850.90050.06348.45845.928
NEG -0,8 %POS 0,9 %POS 2,0 %POS 8,0 %POS 1,7 %POS 3,3 %POS 5,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld13.25121.39324.96321.54013.37413.15018.00420.838
POS 38,1 %POS 14,3 %NEG -15,9 %NEG -61,1 %NEG -1,7 %POS 27,0 %POS 13,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.