Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 302 441 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
68 400 68 342 12 699 947 000 206 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (239,66%) EBITDA (-30,15%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-31,43%)
Bruttomargin (7,73%) Driftsresultat (-336,36%)
Sum egenkapital (-5,29%)
Driftsinntekter (-18,96%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Restaurering AS 100,00% 40 22 81,82%
 
TOTALT: Alle selskap   40 22 81,82%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Restaurering AS 1 127 59,50% 40 1 087 58,63%
 
TOTALT: Alle selskap 1 127 59,50% 40 1 087 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Restaurering AS 1 127 40 1 087
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
40 -10,00% 1 123
 
  -30,00% 1 115
 
  -50,00% 1 107
 
  -70,00% 1 099
 
  -100,00% 1 087

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter2.6952.7052.3752.4972.3392.4542.5012.443
NEG -0,4 %POS 13,9 %NEG -4,9 %POS 6,8 %NEG -4,7 %NEG -1,9 %POS 2,4 % -
 
Bruttomargin628866469794751576749744
NEG -27,5 %POS 84,6 %NEG -40,9 %POS 5,7 %POS 30,4 %NEG -23,1 %POS 0,7 % -
 
EBITDA resultat394533266512407341346466
NEG -26,1 %POS 100,4 %NEG -48,0 %POS 25,8 %POS 19,4 %NEG -1,4 %NEG -25,8 % -
 
Driftsresultat256382101407314261272396
NEG -33,0 %POS 278,2 %NEG -75,2 %POS 29,6 %POS 20,3 %NEG -4,0 %NEG -31,3 % -
 
Kontantstrøm138273722303493102040
NEG -49,5 %POS 279,2 %NEG -68,7 %NEG -34,1 %POS 12,6 %POS 52,0 % - -
 
Kassebeholdning0180001400
NEG -100,0 %POS 0,0 % - - NEG -100,0 %POS 0,0 % - -
 
Sum egenkapital1.2181.2561.1771.124982892762543
NEG -3,0 %POS 6,7 %POS 4,7 %POS 14,5 %POS 10,1 %POS 17,1 %POS 40,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld6987738440115338552756
POS 9,7 %POS 8,4 %POS 0,0 %POS 100,0 %POS 66,0 %POS 38,8 %POS 27,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.