Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 176 774 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 126 822 30 452 19 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Sprinkler AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Sprinkler AS 673 64,34% - 673 64,34%
 
TOTALT: Alle selskap 673 64,34% - 673 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Sprinkler AS 673 - 673
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 673
 
  -30,00% 673
 
  -50,00% 673
 
  -70,00% 673
 
  -100,00% 673

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.5612.9652.8402.9753.9443.7272.8154.066
NEG -13,6 %POS 4,4 %NEG -4,5 %NEG -24,6 %POS 5,8 %POS 32,4 %NEG -30,8 % -
 
Bruttomargin1.8252.2231.7181.9042.7832.3081.9042.365
NEG -17,9 %POS 29,4 %NEG -9,8 %NEG -31,6 %POS 20,6 %POS 21,2 %NEG -19,5 % -
 
EBITDA resultat-424-289-193-99866414275808
NEG -46,7 %NEG -49,7 %NEG -94,9 %NEG -111,4 %POS 109,2 %POS 50,5 %NEG -66,0 % -
 
Driftsresultat-546-418-324-232738314173706
NEG -30,6 %NEG -29,0 %NEG -39,7 %NEG -131,4 %POS 135,0 %POS 81,5 %NEG -75,5 % -
 
Kontantstrøm-166-522-140-259763504540
POS 68,2 %NEG -272,9 %POS 45,9 %NEG -133,9 %POS 51,4 %POS 833,3 % - -
 
Kassebeholdning1.4331.5982.1322.3372.4341.9631.7121.575
NEG -10,3 %NEG -25,0 %NEG -8,8 %NEG -4,0 %POS 24,0 %POS 14,7 %POS 8,7 % -
 
Sum egenkapital1.3512.0882.4092.6202.7642.3162.1252.040
NEG -35,3 %NEG -13,3 %NEG -8,1 %NEG -5,2 %POS 19,3 %POS 9,0 %POS 4,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00127815722472145
- POS 100,0 %POS 84,6 %POS 50,3 %POS 29,9 %NEG -211,1 %POS 50,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.