Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 790 611 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
23 200 236 630 39 781 373 000 118 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (300,76%) Sum egenkapital (-59,95%)
Resultat før skatt (454,29%)
Driftsresultat (426,49%)
Kontantstrøm fra drift (123,59%)
Kassebeholdning (76,17%)
Driftsinntekter (33,50%)
Bruttomargin (48,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agder Utemiljø AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agder Utemiljø AS 163 7,14% - 163 7,14%
 
TOTALT: Alle selskap 163 7,14% - 163 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agder Utemiljø AS 163 - 163
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 163
 
  -30,00% 163
 
  -50,00% 163
 
  -70,00% 163
 
  -100,00% 163

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter3.0054.0863.0303.4302.8085.2474.5784.088
NEG -26,5 %POS 34,9 %NEG -11,7 %POS 22,2 %NEG -46,5 %POS 14,6 %POS 12,0 % -
 
Bruttomargin2.0122.9662.1222.5471.8833.9293.2432.938
NEG -32,2 %POS 39,8 %NEG -16,7 %POS 35,3 %NEG -52,1 %POS 21,2 %POS 10,4 % -
 
EBITDA resultat380627440786471.075501629
NEG -39,4 %POS 42,5 %NEG -44,0 %POS 1 572,3 %NEG -95,6 %POS 114,6 %NEG -20,3 % -
 
Driftsresultat287512302672-61972415555
NEG -43,9 %POS 69,5 %NEG -55,1 %POS 1 201,6 %NEG -106,3 %POS 134,2 %NEG -25,2 % -
 
Kontantstrøm-735573-1571.110-1.356651510
NEG -228,3 %POS 465,0 %NEG -114,1 %POS 181,9 %NEG -308,3 %POS 1 176,5 % - -
 
Kassebeholdning6001.3389101.1132811.4891.0751.082
NEG -55,2 %POS 47,0 %NEG -18,2 %POS 296,1 %NEG -81,1 %POS 38,5 %NEG -0,6 % -
 
Sum egenkapital471452463444254300296304
POS 4,2 %NEG -2,4 %POS 4,3 %POS 74,8 %NEG -15,3 %POS 1,4 %NEG -2,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld321427552673497631645470
POS 24,8 %POS 22,6 %POS 18,0 %NEG -35,4 %POS 21,2 %POS 2,2 %NEG -37,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.