Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 273 733 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 475 356 56 877 726 500 15 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agency AS 100,00% ●●●● ●●●● -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agency AS 1 479 39,27% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 1 479 39,27% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agency AS 1 479 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20222021202020192018
Driftsinntekter●●●1.9744.04919.75912.365
●●●NEG -51,2 %NEG -79,5 %POS 59,8 %NEG -35,9 %
 
Bruttomargin●●●1.4731.9593.3463.295
●●●NEG -24,8 %NEG -41,5 %POS 1,5 %NEG -28,6 %
 
EBITDA resultat●●●-360-50485260
●●●POS 28,6 %NEG -692,9 %NEG -67,3 %NEG -52,7 %
 
Driftsresultat●●●-366-52062223
●●●POS 29,6 %NEG -938,7 %NEG -72,2 %NEG -57,6 %
 
Kontantstrøm●●●-314-1.212-87697
●●●POS 74,1 %NEG -1 293,1 %NEG -112,5 %POS 14 040,0 %
 
Kassebeholdning●●●7081.0182.0922.138
●●●NEG -30,5 %NEG -51,3 %NEG -2,2 %POS 49,9 %
 
Sum egenkapital●●●5747931.1971.141
●●●NEG -27,6 %NEG -33,8 %POS 4,9 %POS 18,1 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●05300
●●●POS 100,0 %POS 0,0 % - POS 100,0 %