Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 39 015 349 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 986 3 863 39 010 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agera Ryfylke AS 100,00% - -
 
Bergtunet Bolig AS 100,00% - - -
Kvednanesvegen 75 AS 100,00% - - -
Kaibakken AS 100,00% - - -
Bergtunveien 1 Eiendom AS 100,00% - - -
 
Ryfylkevegen 1988 AS 100,00% - - -
Bergtunet Investering AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agera Ryfylke AS 3 266 4,08% - 3 266 4,08%
 
Bergtunet Bolig AS 349 0,37% - 349 0,37%
Kvednanesvegen 75 AS 1 454 10,59% - 1 454 10,59%
Kaibakken AS 1 039 5,14% - 1 039 5,14%
Bergtunveien 1 Eiendom AS 1 210 8,70% - 1 210 8,70%
 
Ryfylkevegen 1988 AS 1 331 4,40% - 1 331 4,40%
Bergtunet Investering AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 8 649 3,41% - 8 649 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agera Ryfylke AS 3 266 - 3 266
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 266
 
  -30,00% 3 266
 
  -50,00% 3 266
 
  -70,00% 3 266
 
  -100,00% 3 266

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter00
- -
 
Bruttomargin00
- -
 
EBITDA resultat-24-6
NEG -300,0 % -
 
Driftsresultat-24-6
NEG -300,0 % -
 
Kontantstrøm2740
- -
 
Kassebeholdning2901.009
NEG -71,3 % -
 
Sum egenkapital1.023994
POS 2,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld71.0000
NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.