Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 44 594 730 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 230 44 593 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agera Ryfylke AS 100,00% - -
 
Bergtunet Bolig AS 100,00% - - -
Kvednanesvegen 75 AS 100,00% - - -
Kaibakken AS 100,00% - - -
Bergtunveien 1 Eiendom AS 100,00% - - -
 
Ryfylkevegen 1988 AS 100,00% - - -
Bergtunet Investering AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agera Ryfylke AS 1 727 1,90% - 1 727 1,90%
 
Bergtunet Bolig AS 462 1,77% - 462 1,77%
Kvednanesvegen 75 AS 49 0,41% - 49 0,41%
Kaibakken AS -51 -0,27% - -51 -0,27%
Bergtunveien 1 Eiendom AS 1 103 7,97% - 1 103 7,97%
 
Ryfylkevegen 1988 AS 863 4,42% - 863 4,42%
Bergtunet Investering AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 4 153 2,29% - 4 153 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agera Ryfylke AS 1 727 - 1 727
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 727
 
  -30,00% 1 727
 
  -50,00% 1 727
 
  -70,00% 1 727
 
  -100,00% 1 727

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015
Driftsinntekter0
-
 
Bruttomargin0
-
 
EBITDA resultat-6
-
 
Driftsresultat-6
-
 
Kontantstrøm0
-
 
Kassebeholdning1.009
-
 
Sum egenkapital994
-
 
Sum langsiktig gjeld0
-
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.