Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 352 295 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 56 630 12 164 275 500 8 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (197,62%) Kontantstrøm fra drift (-73,55%)
Resultat før skatt (3 100,00%) Driftsinntekter (-19,08%)
Driftsresultat (3 066,67%)
Kassebeholdning (2,03%)
Sum egenkapital (11,75%)
Bruttomargin (1,34%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agile Interactive AS 100,00% 116 130 -10,77%
 
TOTALT: Alle selskap   116 130 -10,77%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agile Interactive AS 704 63,65% 116 588 59,39%
 
TOTALT: Alle selskap 704 63,65% 116 588 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agile Interactive AS 704 116 588
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
116 -10,00% 692
 
  -30,00% 669
 
  -50,00% 646
 
  -70,00% 623
 
  -100,00% 588

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016
Driftsinntekter1.6512.5611.463
NEG -35,5 %POS 75,1 % -
 
Bruttomargin1.4482.0561.243
NEG -29,6 %POS 65,4 % -
 
EBITDA resultat33589326
NEG -94,4 %POS 80,7 % -
 
Driftsresultat-5543256
NEG -100,9 %POS 112,1 % -
 
Kontantstrøm1601030
POS 55,3 % - -
 
Kassebeholdning422152138
POS 177,6 %POS 10,1 % -
 
Sum egenkapital628626222
POS 0,3 %POS 182,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.