Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 405 096 185 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 163 685 1 404 869 500 63 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (5,96%) EBITDA (-1,60%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-68,35%)
Sum egenkapital (9,29%) Driftsresultat (-1,74%)
Driftsinntekter (-100,00%)
Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agra AS 100,00% 7 819 8 214 -4,81%
 
Agra Foods AS 100,00% 14 962 11 517 29,91%
Borgar Invest AS 100,00% - - -
Borgar Eiendom Oslo AS 100,00% 4 2 100,00%
Borgar Eiendom Fredrikstad AS 100,00% 1 507 1 853 -18,67%
 
Borgarveien 18/20 AS 100,00% 384 422 -9,00%
Sofienberggata 17-19 AS 100,00% 203 1 165 -82,58%
Millskvartalet AS 40,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   7 819 23 173 -66,26%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agra AS 2 433 357 86,60% 7 819 2 425 538 86,57%
 
Agra Foods AS 627 774 62,33% 14 962 612 812 61,76%
Borgar Invest AS 54 502 99,05% - 54 502 99,05%
Borgar Eiendom Oslo AS 30 955 99,99% 4 30 951 99,99%
Borgar Eiendom Fredrikstad AS 17 110 64,25% 1 507 15 603 62,11%
 
Borgarveien 18/20 AS 5 684 90,89% 384 5 300 90,29%
Sofienberggata 17-19 AS 157 148 85,34% 203 156 945 85,32%
Millskvartalet AS 88 718 22,85% - 88 718 22,85%
 
TOTALT: Alle selskap 3 415 248 75,76% 24 879 3 390 369 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agra AS 2 433 357 7 819 2 425 538
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
7 819 -10,00% 2 432 575
 
  -30,00% 2 431 011
 
  -50,00% 2 429 448
 
  -70,00% 2 427 884
 
  -100,00% 2 425 538

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-1.995-16.750-10.821-6.733-4.984-6.443-5.837-3.101
POS 88,1 %NEG -54,8 %NEG -60,7 %NEG -35,1 %POS 22,6 %NEG -10,4 %NEG -88,2 % -
 
Driftsresultat-1.995-16.750-10.821-6.733-4.984-6.443-5.837-3.101
POS 88,1 %NEG -54,8 %NEG -60,7 %NEG -35,1 %POS 22,6 %NEG -10,4 %NEG -88,2 % -
 
Kontantstrøm-17.023-40.03839.060503-1.16835.48516.4220
POS 57,5 %NEG -202,5 %POS 7 665,4 %POS 143,1 %NEG -103,3 %POS 116,1 % - -
 
Kassebeholdning16895158.970117.469111.594104.53170.50958.067
NEG -82,3 %NEG -98,4 %NEG -49,8 %POS 5,3 %POS 6,8 %POS 48,3 %POS 21,4 % -
 
Sum egenkapital1.426.494890.933822.516850.147844.167837.996824.103806.575
POS 60,1 %POS 8,3 %NEG -3,3 %POS 0,7 %POS 0,7 %POS 1,7 %POS 2,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.224.509910.5943.30319.67325.90632.13538.42144.678
NEG -34,5 %NEG -27 468,7 %POS 83,2 %POS 24,1 %POS 19,4 %POS 16,4 %POS 14,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.