Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 928 452 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 588 658 23 795 1 002 000 314 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (164,05%) Kassebeholdning (-47,06%)
Resultat før skatt (139,13%)
Driftsresultat (156,04%)
Kontantstrøm fra drift (201,93%)
Sum egenkapital (41,50%)
Driftsinntekter (35,97%)
Bruttomargin (16,48%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Agroquip AS 100,00% 36 -
 
TOTALT: Alle selskap   36 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Agroquip AS -1 204 -58,99% 36 -1 240 -61,85%
 
TOTALT: Alle selskap -1 204 -58,99% 36 -1 240 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Agroquip AS -1 204 36 -1 240
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
36 -10,00% -1 208
 
  -30,00% -1 215
 
  -50,00% -1 222
 
  -70,00% -1 229
 
  -100,00% -1 240

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter14.12216.0883.308
NEG -12,2 %POS 386,3 % -
 
Bruttomargin3.0542.3861.267
POS 28,0 %POS 88,3 % -
 
EBITDA resultat248-418917
POS 159,3 %NEG -145,6 % -
 
Driftsresultat164-491914
POS 133,4 %NEG -153,7 % -
 
Kontantstrøm453-5620
POS 180,6 % - -
 
Kassebeholdning4963669
NEG -22,2 %NEG -90,6 % -
 
Sum egenkapital242226684
POS 7,1 %NEG -67,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld7201.0805
POS 33,3 %NEG -21 500,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.