Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 223 592 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
850 400 189 863 21 329 1 096 000 66 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (7,89%) EBITDA (-23,32%)
Resultat før skatt (-22,39%)
Driftsresultat (-34,78%)
Kontantstrøm fra drift (-87,08%)
Sum egenkapital (-1,14%)
Driftsinntekter (-7,17%)
Bruttomargin (-20,24%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A Haugen AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A Haugen AS 3 893 63,95% - 3 893 63,95%
 
TOTALT: Alle selskap 3 893 63,95% - 3 893 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A Haugen AS 3 893 - 3 893
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 893
 
  -30,00% 3 893
 
  -50,00% 3 893
 
  -70,00% 3 893
 
  -100,00% 3 893

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter4.7685.1915.1795.2835.5425.5575.6935.696
NEG -8,1 %POS 0,2 %NEG -2,0 %NEG -4,7 %NEG -0,3 %NEG -2,4 %NEG -0,1 % -
 
Bruttomargin2.1462.2762.4312.3972.4942.6122.5522.697
NEG -5,7 %NEG -6,4 %POS 1,4 %NEG -3,9 %NEG -4,5 %POS 2,4 %NEG -5,4 % -
 
EBITDA resultat34262311315315511372562
NEG -87,0 %NEG -15,8 %NEG -1,3 % - NEG -38,4 %POS 37,4 %NEG -33,8 % -
 
Driftsresultat17200249253243465314490
NEG -91,5 %NEG -19,7 %NEG -1,6 %POS 4,1 %NEG -47,7 %POS 48,1 %NEG -35,9 % -
 
Kontantstrøm1093359319097428560
NEG -67,5 %POS 260,2 %NEG -51,1 %POS 95,9 %NEG -77,3 %POS 664,3 % - -
 
Kassebeholdning3.2142.8502.3202.2432.0011.9111.6241.576
POS 12,8 %POS 22,8 %POS 3,4 %POS 12,1 %POS 4,7 %POS 17,7 %POS 3,0 % -
 
Sum egenkapital3.7783.7463.5893.3963.1962.9952.6402.389
POS 0,9 %POS 4,4 %POS 5,7 %POS 6,3 %POS 6,7 %POS 13,4 %POS 10,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.2391.038860889825756845901
NEG -19,4 %NEG -20,7 %POS 3,3 %NEG -7,8 %NEG -9,1 %POS 10,5 %POS 6,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.