Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 721 397 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 29 014 14 384 4 678 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (85,55%) Kassebeholdning (-1,07%)
Resultat før skatt (59,70%) Sum egenkapital (-0,73%)
Driftsresultat (54,01%)
Kontantstrøm fra drift (88,00%)
Driftsinntekter (1,73%)
Bruttomargin (1,73%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Airam Eiendom AS 100,00% 163 139 17,27%
 
TOTALT: Alle selskap   163 139 17,27%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Airam Eiendom AS 11 107 99,12% 163 10 944 99,10%
 
TOTALT: Alle selskap 11 107 99,12% 163 10 944 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Airam Eiendom AS 11 107 163 10 944
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
163 -10,00% 11 091
 
  -30,00% 11 058
 
  -50,00% 11 026
 
  -70,00% 10 993
 
  -100,00% 10 944

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter6728838698107421.122735701
NEG -23,9 %POS 1,6 %POS 7,3 %POS 9,2 %NEG -33,9 %POS 52,7 %POS 4,9 % -
 
Bruttomargin6728838698107421.122735701
NEG -23,9 %POS 1,6 %POS 7,3 %POS 9,2 %NEG -33,9 %POS 52,7 %POS 4,9 % -
 
EBITDA resultat-8311452141236817-115
NEG -172,8 %POS 119,2 %POS 271,4 %POS 16,7 %NEG -96,7 %POS 2 064,7 %POS 114,8 % -
 
Driftsresultat-184-3-74-112-101257-100-232
NEG -6 033,3 %POS 95,9 %POS 33,9 %NEG -10,9 %NEG -139,3 %POS 357,0 %POS 56,9 % -
 
Kontantstrøm-62-50-121-56324-80
NEG -1 140,0 %NEG %POS 100,0 %NEG -116,1 %NEG -117,3 %POS 4 150,0 % - -
 
Kassebeholdning2.0442.1032152643932.287370411
NEG -2,8 %POS 878,1 %NEG -18,6 %NEG -32,8 %NEG -82,8 %POS 518,1 %NEG -10,0 % -
 
Sum egenkapital11.39811.53411.54911.62311.72511.82211.53211.599
NEG -1,2 %NEG -0,1 %NEG -0,6 %NEG -0,9 %NEG -0,8 %POS 2,5 %NEG -0,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld005105526365496155
- POS 100,0 %POS 7,6 %POS 13,2 %NEG -1 077,8 %POS 43,8 %POS 38,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.