Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 883 822 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 822 736 000 147 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (416,13%) EBITDA (-51,28%)
Resultat før skatt (-295,50%)
Driftsresultat (-6 700,00%)
Kontantstrøm fra drift (-258,72%)
Sum egenkapital (-28,34%)
Driftsinntekter (-100,00%)
Bruttomargin (-100,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aircondition Produkter AS 100,00% 351 334 5,09%
 
DnB Private Equity II AS 2,10% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   351 334 5,09%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aircondition Produkter AS 1 449 80,81% 351 1 098 76,14%
 
DnB Private Equity II AS 21 666 99,77% - 21 666 99,77%
 
TOTALT: Alle selskap 23 115 98,32% 351 22 764 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aircondition Produkter AS 1 449 351 1 098
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
351 -10,00% 1 414
 
  -30,00% 1 344
 
  -50,00% 1 274
 
  -70,00% 1 203
 
  -100,00% 1 098

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00692611.3613.6829.4325.494
- NEG -100,0 %NEG -73,6 %NEG -80,8 %NEG -63,0 %NEG -61,0 %POS 71,7 % -
 
Bruttomargin00582464411.6844.7783.034
- NEG -100,0 %NEG -76,4 %NEG -44,2 %NEG -73,8 %NEG -64,8 %POS 57,5 % -
 
EBITDA resultat-364-59-63-15-560-282.5531.332
NEG -516,9 %POS 6,3 %NEG -320,0 %POS 97,3 %NEG -1 900,0 %NEG -101,1 %POS 91,7 % -
 
Driftsresultat-499-152-155-121-727-2372.4331.198
NEG -228,3 %POS 1,9 %NEG -28,1 %POS 83,4 %NEG -206,8 %NEG -109,7 %POS 103,1 % -
 
Kontantstrøm26-166531897-2.430-1.5413.9760
POS 115,7 %NEG -131,3 %NEG -40,8 %POS 136,9 %NEG -57,7 %NEG -138,8 % - -
 
Kassebeholdning236117156883484291.159171
POS 101,7 %NEG -25,0 %POS 77,3 %NEG -74,7 %NEG -18,9 %NEG -63,0 %POS 577,8 % -
 
Sum egenkapital1.5371.9692.3311.9162.2123.4163.4811.524
NEG -21,9 %NEG -15,5 %POS 21,7 %NEG -13,4 %NEG -35,2 %NEG -1,9 %POS 128,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000073
- - - - - POS 100,0 %NEG -133,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.