Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 796 112 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
284 400 949 110 223 603 4 306 000 33 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ait Bjerch AS 100,00% 704 762 -7,61%
 
TOTALT: Alle selskap   704 762 -7,61%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ait Bjerch AS 4 571 43,73% 704 3 867 39,67%
 
TOTALT: Alle selskap 4 571 43,73% 704 3 867 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ait Bjerch AS 4 571 704 3 867
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
704 -10,00% 4 501
 
  -30,00% 4 360
 
  -50,00% 4 219
 
  -70,00% 4 078
 
  -100,00% 3 867

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter29.25216.80219.94720.13921.97923.54125.55522.916
POS 74,1 %NEG -15,8 %NEG -1,0 %NEG -8,4 %NEG -6,6 %NEG -7,9 %POS 11,5 % -
 
Bruttomargin15.4507.8269.4689.5969.88611.43612.75512.199
POS 97,4 %NEG -17,3 %NEG -1,3 %NEG -2,9 %NEG -13,6 %NEG -10,3 %POS 4,6 % -
 
EBITDA resultat1.5376682.1772.3302.0402.0013.0221.723
POS 130,1 %NEG -69,3 %NEG -6,6 %POS 14,2 %POS 1,9 %NEG -33,8 %POS 75,4 % -
 
Driftsresultat224-3791.0161.232660268956-205
POS 159,1 %NEG -137,3 %NEG -17,5 %POS 86,7 %POS 146,3 %NEG -72,0 %POS 566,3 % -
 
Kontantstrøm1.641-6281.0331.5222.7851691.2810
POS 361,3 %NEG -160,8 %NEG -32,1 %NEG -45,4 %POS 1 547,9 %NEG -86,8 % - -
 
Kassebeholdning1.8697161.2231.0108782786712.922
POS 161,0 %NEG -41,5 %POS 21,1 %POS 15,0 %POS 215,8 %NEG -58,6 %NEG -77,0 % -
 
Sum egenkapital4.5681.3501.6561.6551.6541.6541.6541.647
POS 238,4 %NEG -18,5 %POS 0,1 %POS 0,1 % - - POS 0,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.4764851.2582.0323.2285.4644.1897.446
NEG -410,5 %POS 61,4 %POS 38,1 %POS 37,1 %POS 40,9 %NEG -30,4 %POS 43,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.