Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 048 185 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 51 370 22 315 2 974 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aiwell Holding AS 100,00% - -
 
Aiwell AS 100,00% - - -
Aiwell Eiendom AS 100,00% - - -
Aiwell Water AS 100,00% - 22 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 22 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aiwell Holding AS 9 755 94,81% - 9 755 94,81%
 
Aiwell AS 6 811 67,70% - 6 811 67,70%
Aiwell Eiendom AS 577 12,02% - 577 12,02%
Aiwell Water AS 30 6,61% - 30 6,61%
 
TOTALT: Alle selskap 17 173 67,07% - 17 173 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aiwell Holding AS 9 755 - 9 755
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 755
 
  -30,00% 9 755
 
  -50,00% 9 755
 
  -70,00% 9 755
 
  -100,00% 9 755

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.1500000000
POS 100% - - - - - - -
 
Bruttomargin1.1500000000
POS 100% - - - - - - -
 
EBITDA resultat204-24-17-12-11-13-12-12
POS 950,0 %NEG -41,2 %NEG -41,7 %NEG -9,1 %POS 15,4 %NEG -8,3 % - -
 
Driftsresultat204-24-17-12-11-13-12-12
POS 950,0 %NEG -41,2 %NEG -41,7 %NEG -9,1 %POS 15,4 %NEG -8,3 % - -
 
Kontantstrøm901-7.4816132.3111.8672.2825540
POS 112,0 %NEG -1 320,4 %NEG -73,5 %POS 23,8 %NEG -18,2 %POS 311,9 % - -
 
Kassebeholdning2.0449498.6988.67310.1978.4296.7815.806
POS 115,4 %NEG -89,1 %POS 0,3 %NEG -14,9 %POS 21,0 %POS 24,3 %POS 16,8 % -
 
Sum egenkapital8.5977.64614.73613.26411.96710.0758.3508.254
POS 12,4 %NEG -48,1 %POS 11,1 %POS 10,8 %POS 18,8 %POS 20,7 %POS 1,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.