Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 559 815 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 17 250 5 565 2 537 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aiwell Holding AS 100,00% - -
 
Aiwell AS 100,00% - - -
Aiwell Eiendom AS 100,00% - - -
Aiwell Water AS 100,00% 22 30 -26,67%
 
TOTALT: Alle selskap   - 30 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aiwell Holding AS 9 199 95,10% - 9 199 95,10%
 
Aiwell AS 5 692 75,46% - 5 692 75,46%
Aiwell Eiendom AS 349 6,72% - 349 6,72%
Aiwell Water AS -42 -13,59% 22 -64 -22,30%
 
TOTALT: Alle selskap 15 198 66,90% 22 15 176 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aiwell Holding AS 9 199 - 9 199
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 199
 
  -30,00% 9 199
 
  -50,00% 9 199
 
  -70,00% 9 199
 
  -100,00% 9 199

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-24-17-12-11-13-12-12-11
NEG -41,2 %NEG -41,7 %NEG -9,1 %POS 15,4 %NEG -8,3 % - NEG -9,1 % -
 
Driftsresultat-24-17-12-11-13-12-12-11
NEG -41,2 %NEG -41,7 %NEG -9,1 %POS 15,4 %NEG -8,3 % - NEG -9,1 % -
 
Kontantstrøm-7.4816132.3111.8672.2825549140
NEG -1 320,4 %NEG -73,5 %POS 23,8 %NEG -18,2 %POS 311,9 %NEG -39,4 % - -
 
Kassebeholdning9498.6988.67310.1978.4296.7815.8064.522
NEG -89,1 %POS 0,3 %NEG -14,9 %POS 21,0 %POS 24,3 %POS 16,8 %POS 28,4 % -
 
Sum egenkapital7.64614.73613.26411.96710.0758.3508.2547.100
NEG -48,1 %POS 11,1 %POS 10,8 %POS 18,8 %POS 20,7 %POS 1,2 %POS 16,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.