Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 422 867 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
573 600 171 288 103 479 1 709 500 865 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aja Bryggeri AS 100,00% - 43 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 43 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aja Bryggeri AS -17 562 -507,43% - -17 562 -507,43%
 
TOTALT: Alle selskap -17 562 -507,43% - -17 562 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aja Bryggeri AS -17 562 - -17 562
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -17 562
 
  -30,00% -17 562
 
  -50,00% -17 562
 
  -70,00% -17 562
 
  -100,00% -17 562

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter3.1531.5200
POS 107,4 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.9236260
POS 207,2 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-4.377-4.188-384
NEG -4,5 %NEG -990,6 % -
 
Driftsresultat-4.811-4.448-385
NEG -8,2 %NEG -1 055,3 % -
 
Kontantstrøm-4.893-4.6900
NEG -4,3 % - -
 
Kassebeholdning33813241
POS 156,1 %POS 222,0 % -
 
Sum egenkapital-10.450-5.089-251
NEG -105,3 %NEG -1 927,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld13.5727.938476
NEG -71,0 %NEG -1 567,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.