Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 54 644 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 21 616 1 027 32 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AJ Rør og Varmepumpeservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AJ Rør og Varmepumpeservice AS 34 35,79% - 34 35,79%
 
TOTALT: Alle selskap 34 35,79% - 34 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AJ Rør og Varmepumpeservice AS 34 - 34
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 34
 
  -30,00% 34
 
  -50,00% 34
 
  -70,00% 34
 
  -100,00% 34

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2015201420132012
Driftsinntekter1.2831.5761.220358
NEG -18,6 %POS 29,2 %POS 240,8 % -
 
Bruttomargin638551486110
POS 15,8 %POS 13,4 %POS 341,8 % -
 
EBITDA resultat211-110110-17
POS 291,8 %NEG -200,0 %POS 747,1 % -
 
Driftsresultat211-110110-17
POS 291,8 %NEG -200,0 %POS 747,1 % -
 
Kontantstrøm-23-11330
NEG -2 200,0 %NEG -100,8 % - -
 
Kassebeholdning143290225131
NEG -50,7 %POS 28,9 %POS 71,8 % -
 
Sum egenkapital120439713
POS 179,1 %NEG -55,7 %POS 646,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld-1-1-10
- - POS 100% -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.