Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 456 685 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 50 507 26 178 207 000 173 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 595,45%)
Resultat før skatt (768,18%)
Driftsresultat (770,45%)
Kontantstrøm fra drift (1 046,15%)
Kassebeholdning (95,26%)
Sum egenkapital (130,09%)
Driftsinntekter (41,10%)
Bruttomargin (42,56%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AJ Service AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AJ Service AS 520 62,88% - 520 62,88%
 
TOTALT: Alle selskap 520 62,88% - 520 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AJ Service AS 520 - 520
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 520
 
  -30,00% 520
 
  -50,00% 520
 
  -70,00% 520
 
  -100,00% 520

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter8461.8191.2131.8542.1681.9733.4401.850
NEG -53,5 %POS 50,0 %NEG -34,6 %NEG -14,5 %POS 9,9 %NEG -42,6 %POS 85,9 % -
 
Bruttomargin8371.8189341.5511.7131.4342.6631.251
NEG -54,0 %POS 94,6 %NEG -39,8 %NEG -9,5 %POS 19,5 %NEG -46,2 %POS 112,9 % -
 
EBITDA resultat-232384-2780-9847991-46
NEG -160,4 %POS 238,1 %NEG %POS 100,0 %NEG -308,5 %NEG -95,3 %POS 2 254,3 % -
 
Driftsresultat-267370-288-38-157-41975-68
NEG -172,2 %POS 228,5 %NEG -657,9 %POS 75,8 %NEG -282,9 %NEG -104,2 %POS 1 533,8 % -
 
Kontantstrøm-341664-248-6748-2556730
NEG -151,4 %POS 367,7 %NEG -270,1 %NEG -239,6 %POS 118,8 %NEG -137,9 % - -
 
Kassebeholdning1555363021032542174255
NEG -71,1 %POS 1 686,7 %NEG -85,7 %NEG -35,4 %POS 673,8 %NEG -75,9 %NEG -31,8 % -
 
Sum egenkapital271538169461506665715101
NEG -49,6 %POS 218,3 %NEG -63,3 %NEG -8,9 %NEG -23,9 %NEG -7,0 %POS 607,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000063770
- - - - POS 100,0 %POS 83,8 %POS 47,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.