Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 265 384 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 35 795 26 589 131 000 72 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AJ Service AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AJ Service AS 226 47,78% - 226 47,78%
 
TOTALT: Alle selskap 226 47,78% - 226 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AJ Service AS 226 - 226
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 226
 
  -30,00% 226
 
  -50,00% 226
 
  -70,00% 226
 
  -100,00% 226

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.8191.2131.8542.1681.9733.4401.8502.007
POS 50,0 %NEG -34,6 %NEG -14,5 %POS 9,9 %NEG -42,6 %POS 85,9 %NEG -7,8 % -
 
Bruttomargin1.8189341.5511.7131.4342.6631.2511.389
POS 94,6 %NEG -39,8 %NEG -9,5 %POS 19,5 %NEG -46,2 %POS 112,9 %NEG -9,9 % -
 
EBITDA resultat384-2780-9847991-46254
POS 238,1 %NEG %POS 100,0 %NEG -308,5 %NEG -95,3 %POS 2 254,3 %NEG -118,1 % -
 
Driftsresultat370-288-38-157-41975-68232
POS 228,5 %NEG -657,9 %POS 75,8 %NEG -282,9 %NEG -104,2 %POS 1 533,8 %NEG -129,3 % -
 
Kontantstrøm664-248-6748-2556731050
POS 367,7 %NEG -270,1 %NEG -239,6 %POS 118,8 %NEG -137,9 %POS 541,0 % - -
 
Kassebeholdning5363021032542174255143
POS 1 686,7 %NEG -85,7 %NEG -35,4 %POS 673,8 %NEG -75,9 %NEG -31,8 %POS 78,3 % -
 
Sum egenkapital538169461506665715101181
POS 218,3 %NEG -63,3 %NEG -8,9 %NEG -23,9 %NEG -7,0 %POS 607,9 %NEG -44,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld00006377095
- - - POS 100,0 %POS 83,8 %POS 47,1 %POS 26,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.