Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 764 993 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 886 630 501 863 2 275 500 3 101 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (60,03%)
Resultat før skatt (74,61%)
Driftsresultat (75,96%)
Kontantstrøm fra drift (36,92%)
Kassebeholdning (20,48%)
Sum egenkapital (29,94%)
Driftsinntekter (2,05%)
Bruttomargin (3,26%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akademiet Vgs Ålesund AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akademiet Vgs Ålesund AS 29 032 82,06% - 29 032 82,06%
 
TOTALT: Alle selskap 29 032 82,06% - 29 032 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akademiet Vgs Ålesund AS 29 032 - 29 032
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 29 032
 
  -30,00% 29 032
 
  -50,00% 29 032
 
  -70,00% 29 032
 
  -100,00% 29 032

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter51.25839.57338.01037.56935.10432.24830.38328.049
POS 29,5 %POS 4,1 %POS 1,2 %POS 7,0 %POS 8,9 %POS 6,1 %POS 8,3 % -
 
Bruttomargin49.20435.60134.35133.37229.38126.56923.75423.525
POS 38,2 %POS 3,6 %POS 2,9 %POS 13,6 %POS 10,6 %POS 11,9 %POS 1,0 % -
 
EBITDA resultat12.3701.3241.114639212-54-165693
POS 834,3 %POS 18,9 %POS 74,3 %POS 201,4 %POS 492,6 %POS 67,3 %NEG -123,8 % -
 
Driftsresultat11.2711743-32-108-149-165-62
POS 6 377,6 %POS 5 700,0 %POS 109,4 %POS 70,4 %POS 27,5 %POS 9,7 %NEG -166,1 % -
 
Kontantstrøm6046.4743.7473.4881.096-1.3841.2630
NEG -90,7 %POS 72,8 %POS 7,4 %POS 218,2 %POS 179,2 %NEG -209,6 % - -
 
Kassebeholdning22.70218.20311.7289.5467.6817.0999.1617.703
POS 24,7 %POS 55,2 %POS 22,9 %POS 24,3 %POS 8,2 %NEG -22,5 %POS 18,9 % -
 
Sum egenkapital18.510695674668662655646629
POS 2 563,3 %POS 3,1 %POS 0,9 %POS 0,9 %POS 1,1 %POS 1,4 %POS 2,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.