Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 7 066 500 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 0 7 066 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (100,00%)
Resultat før skatt (91,47%)
Driftsresultat (100,00%)
Kontantstrøm fra drift (86,20%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (7,30%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aker Installation Fp AS 100,00% 651 626 3,99%
 
TOTALT: Alle selskap   651 626 3,99%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aker Installation Fp AS 11 510 81,44% 651 10 859 80,54%
 
TOTALT: Alle selskap 11 510 81,44% 651 10 859 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aker Installation Fp AS 11 510 651 10 859
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
651 -10,00% 11 445
 
  -30,00% 11 315
 
  -50,00% 11 185
 
  -70,00% 11 054
 
  -100,00% 10 859

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172015201420132012201120102009
Driftsinntekter000000169.5541.163.510
- - - - - NEG -100,0 %NEG -85,4 % -
 
Bruttomargin00000-70.871-16.95577.105
- - - - POS 100,0 %NEG -318,0 %NEG -122,0 % -
 
EBITDA resultat-6600013.542-70.871-16.95569.569
POS 0,0 % - - NEG -100,0 %POS 119,1 %NEG -318,0 %NEG -124,4 % -
 
Driftsresultat-6600013.542-70.871-16.95569.569
POS 0,0 % - - NEG -100,0 %POS 119,1 %NEG -318,0 %NEG -124,4 % -
 
Kontantstrøm-6.891-2.5147.696-1.77313.089-78.077-71.6710
NEG -174,1 %NEG -132,7 %POS 534,1 %NEG -113,5 %POS 116,8 %NEG -8,9 % - -
 
Kassebeholdning6.18612.84614.6155.3214.8925.65211.943108.233
NEG -51,8 %NEG -12,1 %POS 174,7 %POS 8,8 %NEG -13,4 %NEG -52,7 %NEG -89,0 % -
 
Sum egenkapital11.74510.86211.55311.6109.64510.12112.10743.909
POS 8,1 %NEG -6,0 %NEG -0,5 %POS 20,4 %NEG -4,7 %NEG -16,4 %NEG -72,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000017.035
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.