Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 699 740 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 329 411 693 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 700,00%)
Resultat før skatt (1 700,00%)
Driftsresultat (1 700,00%)
Kontantstrøm fra drift (8 270,59%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (8,97%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akershus Anleggsservice AS 100,00% - 7 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 7 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akershus Anleggsservice AS 1 361 98,20% - 1 361 98,20%
 
TOTALT: Alle selskap 1 361 98,20% - 1 361 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akershus Anleggsservice AS 1 361 - 1 361
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 361
 
  -30,00% 1 361
 
  -50,00% 1 361
 
  -70,00% 1 361
 
  -100,00% 1 361

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000033155
- - - - - NEG -100,0 %POS 501,8 % -
 
Bruttomargin0000003310
- - - - - NEG -100,0 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-9-10-9-4-11-1318-102
POS 10,0 %NEG -11,1 %NEG -125,0 %POS 63,6 %NEG -1 000,0 %NEG -100,3 %POS 411,8 % -
 
Driftsresultat-9-10-9-4-11-1318-253
POS 10,0 %NEG -11,1 %NEG -125,0 %POS 63,6 %NEG -1 000,0 %NEG -100,3 %POS 225,7 % -
 
Kontantstrøm-33-25-1.2210003790
NEG -32,0 %POS 98,0 %NEG % - - NEG -100,0 % - -
 
Kassebeholdning011110179
NEG -100,0 % - - - POS 100%NEG -100,0 %NEG -98,7 % -
 
Sum egenkapital1.2431.2111.196-16-12-20-319
POS 2,6 %POS 1,3 %POS 7 575,0 %NEG -33,3 %NEG -500,0 %NEG %POS 100,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000493
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.