Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 620 038 295 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 020 123 1 058 671 1 617 959 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (8,48%) EBITDA (-70,87%)
Resultat før skatt (-9,73%)
Driftsresultat (-69,58%)
Kontantstrøm fra drift (-70,56%)
Kassebeholdning (-88,82%)
Driftsinntekter (-10,28%)
Bruttomargin (-10,28%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akershus Energi AS 100,00% 8 -
 
Os-ix Eiendom Holding AS 50,00% - - -
Akershus Energi Vannkraft AS 100,00% 40 615 12 796 217,40%
Akershus Energi Varme AS 66,66% 11 279 11 636 -3,07%
Hybrid Energy AS 0,20% 10 284 9 416 9,22%
 
Akershus Energi Infrastruktur AS 100,00% 309 644 -52,02%
Otovo AS 12,50% 10 529 4 946 112,88%
Akershus Energi Vind AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   8 21 834 -99,96%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akershus Energi AS 1 923 139 50,98% 8 1 923 131 50,98%
 
Os-ix Eiendom Holding AS 310 730 96,02% - 310 730 96,02%
Akershus Energi Vannkraft AS 1 909 399 67,32% 40 615 1 868 784 66,84%
Akershus Energi Varme AS 308 543 38,13% 11 279 297 264 37,26%
Hybrid Energy AS -6 059 -42,75% 10 284 -16 343 -420,24%
 
Akershus Energi Infrastruktur AS 360 084 88,22% 309 359 775 88,21%
Otovo AS 131 807 82,21% 10 529 121 278 80,96%
Akershus Energi Vind AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 4 937 643 59,32% 73 024 4 864 619 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akershus Energi AS 1 923 139 8 1 923 131
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
8 -10,00% 1 923 138
 
  -30,00% 1 923 137
 
  -50,00% 1 923 135
 
  -70,00% 1 923 133
 
  -100,00% 1 923 131

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter27.26026.23319.34417.09819.14522.27721.64619.659
POS 3,9 %POS 35,6 %POS 13,1 %NEG -10,7 %NEG -14,1 %POS 2,9 %POS 10,1 % -
 
Bruttomargin27.26026.23319.34417.09819.14522.27721.64619.659
POS 3,9 %POS 35,6 %POS 13,1 %NEG -10,7 %NEG -14,1 %POS 2,9 %POS 10,1 % -
 
EBITDA resultat-31.959-30.525-16.517-35.184-34.229-30.745-20.490-30.253
NEG -4,7 %NEG -84,8 %POS 53,1 %NEG -2,8 %NEG -11,3 %NEG -50,0 %POS 32,3 % -
 
Driftsresultat-33.031-31.553-17.687-36.344-36.276-32.150-22.124-31.818
NEG -4,7 %NEG -78,4 %POS 51,3 %NEG -0,2 %NEG -12,8 %NEG -45,3 %POS 30,5 % -
 
Kontantstrøm151.182108.310120.636-1.981-172.642-190.14090.7640
POS 39,6 %NEG -10,2 %POS 6 189,7 %POS 98,9 %POS 9,2 %NEG -309,5 % - -
 
Kassebeholdning403.296104.350222.998186.8089.77639.725376.270520.852
POS 286,5 %NEG -53,2 %POS 19,4 %POS 1 810,9 %NEG -75,4 %NEG -89,4 %NEG -27,8 % -
 
Sum egenkapital1.557.8791.186.0921.268.2891.287.7481.306.9141.297.9111.376.8351.352.999
POS 31,3 %NEG -6,5 %NEG -1,5 %NEG -1,5 %POS 0,7 %NEG -5,7 %POS 1,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.495.6981.244.6221.251.4761.117.348620.695496.249520.918589.498
NEG -20,2 %POS 0,5 %NEG -12,0 %NEG -80,0 %NEG -25,1 %POS 4,7 %POS 11,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.