Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 753 842 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 933 863 346 479 2 075 500 398 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akershus Miljø AS 100,00% 64 143 -55,24%
 
Rensia Oslo AS 2,51% 718 87 725,29%
 
TOTALT: Alle selskap   64 145 -55,92%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akershus Miljø AS 4 510 48,12% 64 4 446 47,76%
 
Rensia Oslo AS 4 850 10,70% 718 4 132 9,26%
 
TOTALT: Alle selskap 9 360 17,11% 782 8 578 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akershus Miljø AS 4 510 64 4 446
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
64 -10,00% 4 504
 
  -30,00% 4 491
 
  -50,00% 4 478
 
  -70,00% 4 465
 
  -100,00% 4 446

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter10.0666.9091.443
POS 45,7 %POS 378,8 % -
 
Bruttomargin10.0666.9091.412
POS 45,7 %POS 389,3 % -
 
EBITDA resultat1.4521.510494
NEG -3,8 %POS 205,7 % -
 
Driftsresultat1.3171.416471
NEG -7,0 %POS 200,6 % -
 
Kontantstrøm1.1732.1010
NEG -44,2 % - -
 
Kassebeholdning2.0631.837668
POS 12,3 %POS 175,0 % -
 
Sum egenkapital2.3901.454437
POS 64,4 %POS 232,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0390534
POS 100,0 %POS 27,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.