Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 148 376 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 681 393 000 88 680 4 664 000 1 015

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akershus Reklame Team AS 100,00% 62 65 -4,62%
 
TOTALT: Alle selskap   62 65 -4,62%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akershus Reklame Team AS -294 -2,95% 62 -356 -3,59%
 
TOTALT: Alle selskap -294 -2,95% 62 -356 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akershus Reklame Team AS -294 62 -356
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
62 -10,00% -300
 
  -30,00% -313
 
  -50,00% -325
 
  -70,00% -337
 
  -100,00% -356

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter22.57522.44119.84617.41317.03316.90514.73616.093
POS 0,6 %POS 13,1 %POS 14,0 %POS 2,2 %POS 0,8 %POS 14,7 %NEG -8,4 % -
 
Bruttomargin13.81813.93012.65710.9269.8389.8538.2889.565
NEG -0,8 %POS 10,1 %POS 15,8 %POS 11,1 %NEG -0,2 %POS 18,9 %NEG -13,4 % -
 
EBITDA resultat-2316466861.035352726796-623
NEG -135,8 %NEG -5,8 %NEG -33,7 %POS 194,0 %NEG -51,5 %NEG -8,8 %POS 227,8 % -
 
Driftsresultat-597401493905131441460-997
NEG -248,9 %NEG -18,7 %NEG -45,5 %POS 590,8 %NEG -70,3 %NEG -4,1 %POS 146,1 % -
 
Kontantstrøm7448287644628553-8190
NEG -98,4 %POS 56,1 %NEG -55,4 %POS 2,5 %POS 13,6 %POS 167,5 % - -
 
Kassebeholdning215332389222431499253408
NEG -35,2 %NEG -14,7 %POS 75,2 %NEG -48,5 %NEG -13,6 %POS 97,2 %NEG -38,0 % -
 
Sum egenkapital-12434337787-527-283-338-526
NEG -136,2 %NEG -9,0 %POS 333,3 %POS 116,5 %NEG -86,2 %POS 16,3 %POS 35,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld1610001788501.135458
NEG % - - POS 100,0 %POS 79,1 %POS 25,1 %NEG -147,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.