Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 8 111 077 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
513 200 1 139 178 246 699 5 277 000 935 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akershus Reklame Team AS 100,00% 161 62 159,68%
 
TOTALT: Alle selskap   161 62 159,68%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akershus Reklame Team AS -710 -5,79% 161 -871 -7,20%
 
TOTALT: Alle selskap -710 -5,79% 161 -871 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akershus Reklame Team AS -710 161 -871
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
161 -10,00% -726
 
  -30,00% -758
 
  -50,00% -791
 
  -70,00% -823
 
  -100,00% -871

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter26.62722.57522.44119.84617.41317.03316.90514.736
POS 17,9 %POS 0,6 %POS 13,1 %POS 14,0 %POS 2,2 %POS 0,8 %POS 14,7 % -
 
Bruttomargin17.20213.81813.93012.65710.9269.8389.8538.288
POS 24,5 %NEG -0,8 %POS 10,1 %POS 15,8 %POS 11,1 %NEG -0,2 %POS 18,9 % -
 
EBITDA resultat1.998-2316466861.035352726796
POS 964,9 %NEG -135,8 %NEG -5,8 %NEG -33,7 %POS 194,0 %NEG -51,5 %NEG -8,8 % -
 
Driftsresultat1.635-597401493905131441460
POS 373,9 %NEG -248,9 %NEG -18,7 %NEG -45,5 %POS 590,8 %NEG -70,3 %NEG -4,1 % -
 
Kontantstrøm51974482876446285530
POS 7 314,3 %NEG -98,4 %POS 56,1 %NEG -55,4 %POS 2,5 %POS 13,6 % - -
 
Kassebeholdning301215332389222431499253
POS 40,0 %NEG -35,2 %NEG -14,7 %POS 75,2 %NEG -48,5 %NEG -13,6 %POS 97,2 % -
 
Sum egenkapital847-12434337787-527-283-338
POS 783,1 %NEG -136,2 %NEG -9,0 %POS 333,3 %POS 116,5 %NEG -86,2 %POS 16,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1431610001788501.135
POS 11,2 %NEG % - - POS 100,0 %POS 79,1 %POS 25,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.