Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 411 275 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
315 200 151 479 65 096 1 313 500 566 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-309,53%)
Resultat før skatt (-589,47%)
Driftsresultat (-534,29%)
Kontantstrøm fra drift (-51,58%)
Kassebeholdning (-80,20%)
Sum egenkapital (-19,51%)
Driftsinntekter (-27,54%)
Bruttomargin (-40,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aketun Entreprenør AS 100,00% 436 66 560,61%
 
TOTALT: Alle selskap   436 66 560,61%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aketun Entreprenør AS -214 -7,63% 436 -650 -27,44%
 
TOTALT: Alle selskap -214 -7,63% 436 -650 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aketun Entreprenør AS -214 436 -650
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
436 -10,00% -258
 
  -30,00% -345
 
  -50,00% -432
 
  -70,00% -519
 
  -100,00% -650

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter4.3934.0493.7471.9332.5691.662
POS 8,5 %POS 8,1 %POS 93,8 %NEG -24,8 %POS 54,6 % -
 
Bruttomargin2.6562.2412.2469491.4851.058
POS 18,5 %NEG -0,2 %POS 136,7 %NEG -36,1 %POS 40,4 % -
 
EBITDA resultat-718265556792677551
NEG -370,9 %NEG -52,3 %NEG -29,8 %POS 17,0 %POS 22,9 % -
 
Driftsresultat-93088380705575461
NEG -1 156,8 %NEG -76,8 %NEG -46,1 %POS 22,6 %POS 24,7 % -
 
Kontantstrøm-63190203-2174610
NEG -133,2 %NEG -6,4 %POS 193,5 %NEG -147,1 % - -
 
Kassebeholdning21228627499220200
NEG -25,9 %POS 4,4 %POS 176,8 %NEG -55,0 %POS 10,0 % -
 
Sum egenkapital8811.6161.5621.294781372
NEG -45,5 %POS 3,5 %POS 20,7 %POS 65,7 %POS 109,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.0011.099768373195450
POS 8,9 %NEG -43,1 %NEG -105,9 %NEG -91,3 %POS 56,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.