Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 467 356 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 93 205 55 151 1 299 000 20 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (19,39%) EBITDA (-232,56%)
Kassebeholdning (224,12%) Resultat før skatt (-515,09%)
Driftsinntekter (32,24%) Driftsresultat (-3 286,84%)
Bruttomargin (25,72%) Sum egenkapital (-338,16%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ak Marine AS 100,00% 443 109 306,42%
 
TOTALT: Alle selskap   443 109 306,42%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ak Marine AS -1 028 -25,82% 443 -1 471 -41,57%
 
TOTALT: Alle selskap -1 028 -25,82% 443 -1 471 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ak Marine AS -1 028 443 -1 471
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
443 -10,00% -1 072
 
  -30,00% -1 161
 
  -50,00% -1 250
 
  -70,00% -1 338
 
  -100,00% -1 471

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter3.6913.8422.2443.5744.6372.5075.4414.801
NEG -3,9 %POS 71,2 %NEG -37,2 %NEG -22,9 %POS 85,0 %NEG -53,9 %POS 13,3 % -
 
Bruttomargin2.5283.0401.9792.9244.4712.5075.4414.801
NEG -16,8 %POS 53,6 %NEG -32,3 %NEG -34,6 %POS 78,3 %NEG -53,9 %POS 13,3 % -
 
EBITDA resultat-4725052434562.2761841.242884
NEG -193,5 %POS 107,8 %NEG -46,7 %NEG -80,0 %POS 1 137,0 %NEG -85,2 %POS 40,5 % -
 
Driftsresultat-472196-86941.902-168947543
NEG -340,8 %POS 327,9 %NEG -191,5 %NEG -95,1 %POS 1 232,1 %NEG -117,7 %POS 74,4 % -
 
Kontantstrøm-457905-67851.362-55-4890
NEG -150,5 %POS 233,5 %NEG -13 660,0 %NEG -99,6 %POS 2 576,4 %POS 88,8 % - -
 
Kassebeholdning1412471471083488794
NEG -42,9 %POS 68,0 %POS 1 370,0 %POS 25,0 %POS 166,7 %NEG -99,4 %NEG -38,5 % -
 
Sum egenkapital4669489261.2661.634493931841
NEG -50,8 %POS 2,4 %NEG -26,9 %NEG -22,5 %POS 231,4 %NEG -47,0 %POS 10,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.7731.4471.4812.07512041779127
NEG -22,5 %POS 2,3 %POS 28,6 %NEG -1 629,2 %POS 71,2 %POS 47,3 %NEG -2 829,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.