Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 27 657 116 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 4 529 753 192 863 22 425 500 509 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (121,98%) Kontantstrøm fra drift (-76,10%)
Resultat før skatt (101,64%) Kassebeholdning (-97,97%)
Driftsresultat (99,05%)
Sum egenkapital (40,30%)
Driftsinntekter (43,23%)
Bruttomargin (1,09%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

De beste på digitalisering sparer enormt med tid og kostnader. Du kan også gjøre mye: SE HER

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akraft AS 100,00% 13 981 2 583 441,27%
 
TOTALT: Alle selskap   13 981 2 583 441,27%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akraft AS 188 0,42% 13 981 -13 793 -44,49%
 
TOTALT: Alle selskap 188 0,42% 13 981 -13 793 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akraft AS 188 13 981 -13 793
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
13 981 -10,00% -1 210
 
  -30,00% -4 006
 
  -50,00% -6 803
 
  -70,00% -9 599
 
  -100,00% -13 793

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014
Driftsinntekter31.02511.1960
POS 177,1 %POS 100% -
 
Bruttomargin-753-5320
NEG -41,5 %NEG % -
 
EBITDA resultat-11.624-5.592-1
NEG -107,9 %NEG -559 100,0 % -
 
Driftsresultat-11.653-5.607-1
NEG -107,8 %NEG -560 600,0 % -
 
Kontantstrøm-12.245-1.7430
NEG -602,5 % - -
 
Kassebeholdning2.2703.32113
NEG -31,6 %POS 25 446,2 % -
 
Sum egenkapital21410199
POS 111,9 %POS 2,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.