Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 004 911 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 411 2 004 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akselvoll Invest AS 100,00% - -
 
Fasadeconsult Aluminium AS 80,10% 196 173 13,29%
 
TOTALT: Alle selskap   - 139 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akselvoll Invest AS 4 082 99,88% - 4 082 99,88%
 
Fasadeconsult Aluminium AS 10 566 36,35% 196 10 370 35,92%
 
TOTALT: Alle selskap 14 648 44,18% 196 14 452 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akselvoll Invest AS 4 082 - 4 082
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 4 082
 
  -30,00% 4 082
 
  -50,00% 4 082
 
  -70,00% 4 082
 
  -100,00% 4 082

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-10-10-9-12-8-7-8-10
- NEG -11,1 %POS 25,0 %NEG -50,0 %NEG -14,3 %POS 12,5 %POS 20,0 % -
 
Driftsresultat-10-10-9-12-8-7-8-10
- NEG -11,1 %POS 25,0 %NEG -50,0 %NEG -14,3 %POS 12,5 %POS 20,0 % -
 
Kontantstrøm-283-1391.43218028-506-80
NEG -103,6 %NEG -109,7 %POS 695,6 %POS 542,9 %POS 105,5 %NEG -6 225,0 % - -
 
Kassebeholdning1123951.128289121103609616
NEG -71,6 %NEG -65,0 %POS 290,3 %POS 138,8 %POS 17,5 %NEG -83,1 %NEG -1,1 % -
 
Sum egenkapital4.0483.6824.4445.5075.4735.1684.7204.676
POS 9,9 %NEG -17,1 %NEG -19,3 %POS 0,6 %POS 5,9 %POS 9,5 %POS 0,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00009000
- - - POS 100,0 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.