Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 500 616 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 616 2 500 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (21,05%) Kontantstrøm fra drift (-17,51%)
Resultat før skatt (157,14%) Kassebeholdning (-83,14%)
Driftsresultat (21,05%) Sum egenkapital (-12,34%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aks Invest AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aks Invest AS 6 185 99,92% - 6 185 99,92%
 
TOTALT: Alle selskap 6 185 99,92% - 6 185 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aks Invest AS 6 185 - 6 185
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 185
 
  -30,00% 6 185
 
  -50,00% 6 185
 
  -70,00% 6 185
 
  -100,00% 6 185

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-32-590000-2-2
POS 45,8 %NEG % - - - POS 100,0 % - -
 
Driftsresultat-32-590000-2-2
POS 45,8 %NEG % - - - POS 100,0 % - -
 
Kontantstrøm-9358.607-1153123300
NEG -110,9 %POS 860 800,0 %NEG -200,0 %NEG -98,1 %NEG -56,9 %POS 310,0 % - -
 
Kassebeholdning8.0328.96400199176148
NEG -10,4 %POS 100% - NEG -100,0 %NEG -99,0 %NEG -43,8 %POS 18,9 % -
 
Sum egenkapital7.9858.840486486486485484501
NEG -9,7 %POS 1 718,9 % - - POS 0,2 %POS 0,2 %NEG -3,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.