Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 128 205 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 160 192 83 014 770 000 115 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (9,70%) EBITDA (-42,64%)
Resultat før skatt (-42,58%)
Driftsresultat (-51,27%)
Kassebeholdning (-18,49%)
Sum egenkapital (-4,95%)
Driftsinntekter (-41,21%)
Bruttomargin (-26,57%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aktietrykkeriet AS 100,00% 195 234 -16,67%
 
TOTALT: Alle selskap   195 234 -16,67%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aktietrykkeriet AS 2 936 75,40% 195 2 741 74,10%
 
TOTALT: Alle selskap 2 936 75,40% 195 2 741 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aktietrykkeriet AS 2 936 195 2 741
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
195 -10,00% 2 917
 
  -30,00% 2 878
 
  -50,00% 2 839
 
  -70,00% 2 800
 
  -100,00% 2 741

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter10.15512.65129.91442.74376.522143.650154.323148.982
NEG -19,7 %NEG -57,7 %NEG -30,0 %NEG -44,1 %NEG -46,7 %NEG -6,9 %POS 3,6 % -
 
Bruttomargin5.0225.8867.68915.02136.78872.32276.11271.673
NEG -14,7 %NEG -23,4 %NEG -48,8 %NEG -59,2 %NEG -49,1 %NEG -5,0 %POS 6,2 % -
 
EBITDA resultat9291.5092.8047.8691.4672.1257.2705.156
NEG -38,4 %NEG -46,2 %NEG -64,4 %POS 436,4 %NEG -31,0 %NEG -70,8 %POS 41,0 % -
 
Driftsresultat9011.4702.7654.390-2.723-3895.419478
NEG -38,7 %NEG -46,8 %NEG -37,0 %POS 261,2 %NEG -600,0 %NEG -107,2 %POS 1 033,7 % -
 
Kontantstrøm1.103-5.96911.4652.8099.8231.3097.0720
POS 118,5 %NEG -152,1 %POS 308,2 %NEG -71,4 %POS 650,4 %NEG -81,5 % - -
 
Kassebeholdning3.3412.3648.5888.74720.76419.10018.99415.982
POS 41,3 %NEG -72,5 %NEG -1,8 %NEG -57,9 %POS 8,7 %POS 0,6 %POS 18,8 % -
 
Sum egenkapital2.7672.0561.02813.96330.56532.04531.91129.753
POS 34,6 %POS 100,0 %NEG -92,6 %NEG -54,3 %NEG -4,6 %POS 0,4 %POS 7,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000073152430543
- - - POS 100,0 %POS 52,0 %POS 64,7 %POS 20,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.