Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 541 422 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 389 600 109 068 47 753 1 995 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aktiv Hjelpemidler AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aktiv Hjelpemidler AS 3 390 80,29% - 3 390 80,29%
 
TOTALT: Alle selskap 3 390 80,29% - 3 390 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aktiv Hjelpemidler AS 3 390 - 3 390
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 390
 
  -30,00% 3 390
 
  -50,00% 3 390
 
  -70,00% 3 390
 
  -100,00% 3 390

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.8042.1421.6461.6712.4662.9904.3022.171
NEG -15,8 %POS 30,1 %NEG -1,5 %NEG -32,2 %NEG -17,5 %NEG -30,5 %POS 98,2 % -
 
Bruttomargin4191.3922016651.6737681.6591.146
NEG -69,9 %POS 592,5 %NEG -69,8 %NEG -60,3 %POS 117,8 %NEG -53,7 %POS 44,8 % -
 
EBITDA resultat-994966-717-100816-312217-274
NEG -202,9 %POS 234,7 %NEG -617,0 %NEG -112,3 %POS 361,5 %NEG -243,8 %POS 179,2 % -
 
Driftsresultat-1.034903-804-163757-379126-323
NEG -214,5 %POS 212,3 %NEG -393,3 %NEG -121,5 %POS 299,7 %NEG -400,8 %POS 139,0 % -
 
Kontantstrøm-721-279-679-208684378960
NEG -158,4 %POS 58,9 %NEG -226,4 %NEG -405,9 %NEG -84,4 %NEG -51,2 % - -
 
Kassebeholdning68182410018111439
NEG -25,0 %NEG -55,6 %NEG -25,0 %NEG -76,0 %NEG -44,8 %POS 58,8 %POS 192,3 % -
 
Sum egenkapital-732303-511303486-181318337
NEG -341,6 %POS 159,3 %NEG -268,6 %NEG -37,7 %POS 368,5 %NEG -156,9 %NEG -5,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.3393.6193.3502.6772.2472.3952.9523.477
NEG -19,9 %NEG -8,0 %NEG -25,1 %NEG -19,1 %POS 6,2 %POS 18,9 %POS 15,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.