Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 60 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 28 233 9 740 11 500 11 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (187,50%)
Resultat før skatt (136,36%)
Driftsresultat (136,36%)
Kontantstrøm fra drift (330,56%)
Kassebeholdning (82,52%)
Sum egenkapital (16,42%)
Driftsinntekter (6,68%)
Bruttomargin (6,68%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aktivitetsklinikken AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aktivitetsklinikken AS 78 36,97% - 78 36,97%
 
TOTALT: Alle selskap 78 36,97% - 78 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aktivitetsklinikken AS 78 - 78
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 78
 
  -30,00% 78
 
  -50,00% 78
 
  -70,00% 78
 
  -100,00% 78

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201920182017201620152014
Driftsinntekter780742762822973765
POS 5,1 %NEG -2,6 %NEG -7,3 %NEG -15,5 %POS 27,2 % -
 
Bruttomargin737653589638778612
POS 12,9 %POS 10,9 %NEG -7,7 %NEG -18,0 %POS 27,1 % -
 
EBITDA resultat53-1843-56678
POS 394,4 %NEG -141,9 %POS 176,8 %NEG -183,6 %POS 737,5 % -
 
Driftsresultat47-1843-56563
POS 361,1 %NEG -141,9 %POS 176,8 %NEG -200,0 %POS 1 766,7 % -
 
Kontantstrøm134219-1741850
NEG -69,0 %POS 121,1 %POS 110,9 %NEG -194,1 % - -
 
Kassebeholdning1371261119225181
POS 8,7 %POS 13,5 %POS 20,7 %NEG -63,3 %POS 209,9 % -
 
Sum egenkapital884563197534
POS 95,6 %NEG -28,6 %POS 231,6 %NEG -74,7 %POS 120,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld100000
POS 0,0 % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.