Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 296 304 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
34 400 109 027 17 877 135 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (28,44%) Kassebeholdning (-84,03%)
Resultat før skatt (30,27%) Sum egenkapital (-30,12%)
Driftsresultat (31,21%) Driftsinntekter (-39,80%)
Kontantstrøm fra drift (42,98%) Bruttomargin (-39,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aktiv Rørpartner AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aktiv Rørpartner AS -829 -282,94% - -829 -282,94%
 
TOTALT: Alle selskap -829 -282,94% - -829 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aktiv Rørpartner AS -829 - -829
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -829
 
  -30,00% -829
 
  -50,00% -829
 
  -70,00% -829
 
  -100,00% -829

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.5865.6224.6734.8625.7578.0434.8165.933
NEG -18,4 %POS 20,3 %NEG -3,9 %NEG -15,5 %NEG -28,4 %POS 67,0 %NEG -18,8 % -
 
Bruttomargin2.3472.7862.2412.5262.8183.3552.3402.873
NEG -15,8 %POS 24,3 %NEG -11,3 %NEG -10,4 %NEG -16,0 %POS 43,4 %NEG -18,6 % -
 
EBITDA resultat-184503-4516-285356-400320
NEG -136,6 %POS 1 217,8 %NEG -381,3 %POS 105,6 %NEG -180,1 %POS 189,0 %NEG -225,0 % -
 
Driftsresultat-196503-4516-352279-478242
NEG -139,0 %POS 1 217,8 %NEG -381,3 %POS 104,5 %NEG -226,2 %POS 158,4 %NEG -297,5 % -
 
Kontantstrøm11141-155234-1471721430
POS 170,7 %POS 126,5 %NEG -166,2 %POS 259,2 %NEG -185,5 %POS 20,3 % - -
 
Kassebeholdning655042231312056598
POS 30,0 %POS 19,0 %NEG -81,8 %POS 645,2 %NEG -84,9 %POS 215,4 %NEG -33,7 % -
 
Sum egenkapital-209109-224-137-10020848437
NEG -291,7 %POS 148,7 %NEG -63,5 %NEG -37,0 %NEG -148,1 %POS 333,3 %NEG -89,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld102136170203237271316476
POS 25,0 %POS 20,0 %POS 16,3 %POS 14,3 %POS 12,5 %POS 14,2 %POS 33,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.