Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 5 031 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 570 370 185 548 3 388 000 888 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (3,77%) EBITDA (-66,07%)
Resultat før skatt (-94,32%)
Driftsresultat (-91,74%)
Kontantstrøm fra drift (-34,19%)
Kassebeholdning (-84,11%)
Driftsinntekter (-10,63%)
Bruttomargin (-17,36%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aktiv Stillas AS 100,00% 41 -
 
TOTALT: Alle selskap   41 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aktiv Stillas AS 3 219 45,68% 41 3 178 45,36%
 
TOTALT: Alle selskap 3 219 45,68% 41 3 178 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aktiv Stillas AS 3 219 41 3 178
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
41 -10,00% 3 215
 
  -30,00% 3 207
 
  -50,00% 3 199
 
  -70,00% 3 190
 
  -100,00% 3 178

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter11.27510.83212.7908.80410.78310.3976.8845.250
POS 4,1 %NEG -15,3 %POS 45,3 %NEG -18,4 %POS 3,7 %POS 51,0 %POS 31,1 % -
 
Bruttomargin11.01810.39011.4278.38110.2609.7526.5154.688
POS 6,0 %NEG -9,1 %POS 36,3 %NEG -18,3 %POS 5,2 %POS 49,7 %POS 39,0 % -
 
EBITDA resultat2.6071.5341.8636401.1401.3221.216588
POS 69,9 %NEG -17,7 %POS 191,1 %NEG -43,9 %NEG -13,8 %POS 8,7 %POS 106,8 % -
 
Driftsresultat1.8036891.031-152379536567-112
POS 161,7 %NEG -33,2 %POS 778,3 %NEG -140,1 %NEG -29,3 %NEG -5,5 %POS 606,3 % -
 
Kontantstrøm1.1106811.8911.5279521.5741.2480
POS 63,0 %NEG -64,0 %POS 23,8 %POS 60,4 %NEG -39,5 %POS 26,1 % - -
 
Kassebeholdning1153063190854557243
POS 283,3 %NEG -52,4 %NEG -66,8 %POS 123,5 %NEG -81,3 %POS 531,9 %POS 67,4 % -
 
Sum egenkapital2.2061.3911.3997209261.3351.147788
POS 58,6 %NEG -0,6 %POS 94,3 %NEG -22,2 %NEG -30,6 %POS 16,4 %POS 45,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.55586167243313471633792
NEG -1 708,1 %POS 48,5 %POS 31,3 %POS 22,4 %POS 33,5 %POS 25,6 %POS 20,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.