Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 426 203 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
313 600 124 932 20 671 967 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Akvapolar AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
Nesseby Smolt AS 4,11% ●●●● ●●●● -
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Akvapolar AS 1 211 31,24% 36 ●●●● ●●●●
 
Nesseby Smolt AS 1 265 96,56% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 2 476 47,74% 36 ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Akvapolar AS 1 211 36 ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
36 -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●3.8254.7773.1282.831
●●●NEG -19,9 %POS 52,7 %POS 10,5 %POS 61,2 %
 
Bruttomargin●●●7722701.7161.321
●●●POS 185,9 %NEG -84,3 %POS 29,9 %POS 366,8 %
 
EBITDA resultat●●●228721.5651.174
●●●POS 216,7 %NEG -95,4 %POS 33,3 %POS 538,0 %
 
Driftsresultat●●●228721.5651.174
●●●POS 216,7 %NEG -95,4 %POS 33,3 %POS 538,0 %
 
Kontantstrøm●●●-146-337135645
●●●POS 56,7 %NEG -349,6 %NEG -79,1 %POS 223,8 %
 
Kassebeholdning●●●308502597665
●●●NEG -38,6 %NEG -15,9 %NEG -10,2 %POS 79,7 %
 
Sum egenkapital●●●2.2212.0592.1891.011
●●●POS 7,9 %NEG -5,9 %POS 116,5 %POS 505,4 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●0000
●●● - - - -