Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 23 589 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 12 781 1 808 9 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (860,00%) Kontantstrøm fra drift (-155,15%)
Resultat før skatt (541,67%) Kassebeholdning (-17,61%)
Driftsresultat (543,33%) Driftsinntekter (-88,78%)
Sum egenkapital (200,76%) Bruttomargin (-85,36%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Albertine Tandoori AS 100,00% - 52 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 52
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Albertine Tandoori AS 397 100,00% - 397 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 397 100,00% - 397 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Albertine Tandoori AS 397 - 397
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 397
 
  -30,00% 397
 
  -50,00% 397
 
  -70,00% 397
 
  -100,00% 397

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter3.2653.1913.4093.9833.9234.1273.773
POS 2,3 %NEG -6,4 %NEG -14,4 %POS 1,5 %NEG -4,9 %POS 9,4 % -
 
Bruttomargin2.5192.3842.4302.9382.8732.9392.786
POS 5,7 %NEG -1,9 %NEG -17,3 %POS 2,3 %NEG -2,2 %POS 5,5 % -
 
EBITDA resultat4521-46324248-123502
POS 114,3 %POS 145,7 %NEG -114,2 %POS 30,6 %POS 301,6 %NEG -124,5 % -
 
Driftsresultat14-59-145263132-239377
POS 123,7 %POS 59,3 %NEG -155,1 %POS 99,2 %POS 155,2 %NEG -163,4 % -
 
Kontantstrøm657-186220-313-3140
POS 828,6 %POS 103,8 %NEG -184,5 %POS 170,3 %POS 0,3 % - -
 
Kassebeholdning266201289554381728941
POS 32,3 %NEG -30,4 %NEG -47,8 %POS 45,4 %NEG -47,7 %NEG -22,6 % -
 
Sum egenkapital19117824239818249308
POS 7,3 %NEG -26,4 %NEG -39,2 %POS 118,7 %POS 271,4 %NEG -84,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld001500000
- POS 100,0 %POS 0,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.