Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 783 641 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
101 600 216 575 35 466 4 400 000 30 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-56,80%)
Resultat før skatt (-21,12%)
Driftsresultat (-30,77%)
Kontantstrøm fra drift (-11,01%)
Kassebeholdning (-21,81%)
Sum egenkapital (-0,52%)
Driftsinntekter (-3,27%)
Bruttomargin (-6,46%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Albeslag AS 100,00% - -
 
AS Prefa 4,93% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Albeslag AS 6 498 64,90% - 6 498 64,90%
 
AS Prefa - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 6 498 64,90% - 6 498 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Albeslag AS 6 498 - 6 498
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 498
 
  -30,00% 6 498
 
  -50,00% 6 498
 
  -70,00% 6 498
 
  -100,00% 6 498

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter4.8073.6605.1725.2644.4694.8693.69512.088
POS 31,3 %NEG -29,2 %NEG -1,7 %POS 17,8 %NEG -8,2 %POS 31,8 %NEG -69,4 % -
 
Bruttomargin3.2812.5263.5823.6173.1673.6052.35310.983
POS 29,9 %NEG -29,5 %NEG -1,0 %POS 14,2 %NEG -12,1 %POS 53,2 %NEG -78,6 % -
 
EBITDA resultat365-528335399-544-376-1.3127.590
POS 169,1 %NEG -257,6 %NEG -16,0 %POS 173,3 %NEG -44,7 %POS 71,3 %NEG -117,3 % -
 
Driftsresultat89-80457102-647-492-1.4297.481
POS 111,1 %NEG -1 510,5 %NEG -44,1 %POS 115,8 %NEG -31,5 %POS 65,6 %NEG -119,1 % -
 
Kontantstrøm-115-480471431-1.768-289-1550
POS 76,0 %NEG -201,9 %POS 9,3 %POS 124,4 %NEG -511,8 %NEG -86,5 % - -
 
Kassebeholdning4807031.2921.2881.7852.5132.9083.277
NEG -31,7 %NEG -45,6 %POS 0,3 %NEG -27,8 %NEG -29,0 %NEG -13,6 %NEG -11,3 % -
 
Sum egenkapital6.2776.1106.5556.3446.2406.6096.8847.660
POS 2,7 %NEG -6,8 %POS 3,3 %POS 1,7 %NEG -5,6 %NEG -4,0 %NEG -10,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.0443.1853.5494.5325.4553.2953.5244.119
POS 4,4 %POS 10,3 %POS 21,7 %POS 16,9 %NEG -65,6 %POS 6,5 %POS 14,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.