Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 908 649 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
154 800 223 890 29 959 4 417 000 83 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Albeslag AS 100,00% - -
 
AS Prefa 4,93% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Albeslag AS 6 532 62,90% - 6 532 62,90%
 
AS Prefa 26 862 43,49% - 26 862 43,49%
 
TOTALT: Alle selskap 33 394 46,28% - 33 394 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Albeslag AS 6 532 - 6 532
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 532
 
  -30,00% 6 532
 
  -50,00% 6 532
 
  -70,00% 6 532
 
  -100,00% 6 532

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.6605.1725.2644.4694.8693.69512.0887.247
NEG -29,2 %NEG -1,7 %POS 17,8 %NEG -8,2 %POS 31,8 %NEG -69,4 %POS 66,8 % -
 
Bruttomargin2.5263.5823.6173.1673.6052.35310.9834.224
NEG -29,5 %NEG -1,0 %POS 14,2 %NEG -12,1 %POS 53,2 %NEG -78,6 %POS 160,0 % -
 
EBITDA resultat-528335399-544-376-1.3127.590526
NEG -257,6 %NEG -16,0 %POS 173,3 %NEG -44,7 %POS 71,3 %NEG -117,3 %POS 1 343,0 % -
 
Driftsresultat-80457102-647-492-1.4297.481449
NEG -1 510,5 %NEG -44,1 %POS 115,8 %NEG -31,5 %POS 65,6 %NEG -119,1 %POS 1 566,1 % -
 
Kontantstrøm-480471431-1.768-289-155-1.9260
NEG -201,9 %POS 9,3 %POS 124,4 %NEG -511,8 %NEG -86,5 %POS 92,0 % - -
 
Kassebeholdning7031.2921.2881.7852.5132.9083.2779.357
NEG -45,6 %POS 0,3 %NEG -27,8 %NEG -29,0 %NEG -13,6 %NEG -11,3 %NEG -65,0 % -
 
Sum egenkapital6.1106.5556.3446.2406.6096.8847.6602.156
NEG -6,8 %POS 3,3 %POS 1,7 %NEG -5,6 %NEG -4,0 %NEG -10,1 %POS 255,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld3.1853.5494.5325.4553.2953.5244.1192.345
POS 10,3 %POS 21,7 %POS 16,9 %NEG -65,6 %POS 6,5 %POS 14,4 %NEG -75,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.