Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 701 719 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 58 479 12 740 630 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Albumin AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Albumin AS 748 59,13% - 748 59,13%
 
TOTALT: Alle selskap 748 59,13% - 748 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Albumin AS 748 - 748
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 748
 
  -30,00% 748
 
  -50,00% 748
 
  -70,00% 748
 
  -100,00% 748

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter216173328178
POS 24,9 %NEG -47,3 %POS 84,3 % -
 
Bruttomargin41-136136178
POS 130,1 %NEG -200,0 %NEG -23,6 % -
 
EBITDA resultat16-16163137
POS 109,9 %NEG -355,6 %NEG -54,0 % -
 
Driftsresultat16-16163-663
POS 109,9 %NEG -355,6 %POS 109,5 % -
 
Kontantstrøm-118-772-1840
POS 84,7 %NEG -319,6 % - -
 
Kassebeholdning13425339200
NEG -47,0 %POS 548,7 %NEG -80,5 % -
 
Sum egenkapital205187-624-671
POS 9,6 %POS 130,0 %POS 7,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000
- - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.