Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 180 473 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 55 068 51 904 1 073 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-68,38%)
Resultat før skatt (-93,15%)
Driftsresultat (-68,38%)
Kontantstrøm fra drift (-442,79%)
Kassebeholdning (-4,27%)
Sum egenkapital (-58,33%)
Driftsinntekter (-42,17%)
Bruttomargin (-42,17%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alchemy Fund Management AS 100,00% - -
 
Alchemy Fund Management AS 4,50% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alchemy Fund Management AS 2 398 47,34% - 2 398 47,34%
 
Alchemy Fund Management AS 2 398 47,34% - 2 398 47,34%
 
TOTALT: Alle selskap 4 796 47,34% - 4 796 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alchemy Fund Management AS 2 398 - 2 398
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 398
 
  -30,00% 2 398
 
  -50,00% 2 398
 
  -70,00% 2 398
 
  -100,00% 2 398

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter2.8943.2454.7191.486568168
NEG -10,8 %NEG -31,2 %POS 217,6 %POS 161,6 %POS 238,1 % -
 
Bruttomargin2.8943.2454.7191.486568168
NEG -10,8 %NEG -31,2 %POS 217,6 %POS 161,6 %POS 238,1 % -
 
EBITDA resultat4861.1303.33174797-47
NEG -57,0 %NEG -66,1 %POS 345,9 %POS 670,1 %POS 306,4 % -
 
Driftsresultat4861.1303.33174797-47
NEG -57,0 %NEG -66,1 %POS 345,9 %POS 670,1 %POS 306,4 % -
 
Kontantstrøm268-8923.4938771300
POS 130,0 %NEG -125,5 %POS 298,3 %POS 574,6 % - -
 
Kassebeholdning3.7321.0782.8561.062377260
POS 246,2 %NEG -62,3 %POS 168,9 %POS 181,7 %POS 45,0 % -
 
Sum egenkapital6.4473.8703.03160360-22
POS 66,6 %POS 27,7 %POS 402,7 %POS 905,0 %POS 372,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000
- - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.