Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 696 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 95 219 63 699 1 538 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alchemy Fund Management AS 100,00% - -
 
Alchemy Fund Management AS 4,50% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alchemy Fund Management AS 5 755 93,99% - 5 755 93,99%
 
Alchemy Fund Management AS 5 755 93,99% - 5 755 93,99%
 
TOTALT: Alle selskap 11 510 93,99% - 11 510 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alchemy Fund Management AS 5 755 - 5 755
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 755
 
  -30,00% 5 755
 
  -50,00% 5 755
 
  -70,00% 5 755
 
  -100,00% 5 755

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter3.2454.7191.486568168
NEG -31,2 %POS 217,6 %POS 161,6 %POS 238,1 % -
 
Bruttomargin3.2454.7191.486568168
NEG -31,2 %POS 217,6 %POS 161,6 %POS 238,1 % -
 
EBITDA resultat1.1303.33174797-47
NEG -66,1 %POS 345,9 %POS 670,1 %POS 306,4 % -
 
Driftsresultat1.1303.33174797-47
NEG -66,1 %POS 345,9 %POS 670,1 %POS 306,4 % -
 
Kontantstrøm-8923.4938771300
NEG -125,5 %POS 298,3 %POS 574,6 % - -
 
Kassebeholdning1.0782.8561.062377260
NEG -62,3 %POS 168,9 %POS 181,7 %POS 45,0 % -
 
Sum egenkapital3.8703.03160360-22
POS 27,7 %POS 402,7 %POS 905,0 %POS 372,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.