Sjekk kredittstatus her

OBS: I følge Bisnode er det i dette regnskapet registrert en eller flere feil.

2021 Sum kortsiktig gjeld stemmer ikke
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 817 205 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 105 822 35 384 539 000 137 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %) ●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aleksandersen Lyd & Lys AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aleksandersen Lyd & Lys AS 2 751 81,32% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 2 751 81,32% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aleksandersen Lyd & Lys AS 2 751 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●2.1133.0142.6602.206
●●●NEG -29,9 %POS 13,3 %POS 20,6 %POS 30,7 %
 
Bruttomargin●●●1.5592.1902.1071.860
●●●NEG -28,8 %POS 3,9 %POS 13,3 %POS 30,7 %
 
EBITDA resultat●●●772752970667
●●●POS 2,7 %NEG -22,5 %POS 45,4 %POS 13,2 %
 
Driftsresultat●●●552439732393
●●●POS 25,7 %NEG -40,0 %POS 86,3 %POS 48,3 %
 
Kontantstrøm●●●1.1331121.340590
●●●POS 911,6 %NEG -91,6 %POS 127,1 %NEG -15,6 %
 
Kassebeholdning●●●1.626806921735
●●●POS 101,7 %NEG -12,5 %POS 25,3 %POS 34,9 %
 
Sum egenkapital●●●2.1231.7301.250688
●●●POS 22,7 %POS 38,4 %POS 81,7 %POS 58,2 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●009606
●●● - POS 100,0 %POS 98,5 %POS 19,7 %