Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 827 892 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
45 200 72 041 34 151 596 500 80 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (62,14%) Kassebeholdning (-100,00%)
Resultat før skatt (48,83%) Sum egenkapital (-31,60%)
Driftsresultat (58,94%) Driftsinntekter (-38,96%)
Kontantstrøm fra drift (26,43%) Bruttomargin (-39,33%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Al Entreprenør AS 100,00% 705 618 14,08%
 
TOTALT: Alle selskap   705 618 14,08%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Al Entreprenør AS -485 -40,65% 705 -1 190 -243,85%
 
TOTALT: Alle selskap -485 -40,65% 705 -1 190 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Al Entreprenør AS -485 705 -1 190
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
705 -10,00% -556
 
  -30,00% -697
 
  -50,00% -838
 
  -70,00% -979
 
  -100,00% -1 190

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015
Driftsinntekter3.8082.6473.305
POS 43,9 %NEG -19,9 % -
 
Bruttomargin3.4722.5163.025
POS 38,0 %NEG -16,8 % -
 
EBITDA resultat265-280-763
POS 194,6 %POS 63,3 % -
 
Driftsresultat-85-630-1.091
POS 86,5 %POS 42,3 % -
 
Kontantstrøm3701190
POS 210,9 % - -
 
Kassebeholdning000
- - -
 
Sum egenkapital-431-278-35
NEG -55,0 %NEG -694,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld3497271.058
POS 52,0 %POS 31,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.