Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 534 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 534 1 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (100,00%) EBITDA (-81,82%)
Kassebeholdning (100%) Resultat før skatt (-81,82%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-81,82%)
Bruttomargin (100%) Sum egenkapital (-90,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alexandra Interiors AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alexandra Interiors AS -143 -4 766,67% - -143 -4 766,67%
 
TOTALT: Alle selskap -143 -4 766,67% - -143 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alexandra Interiors AS -143 - -143
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -143
 
  -30,00% -143
 
  -50,00% -143
 
  -70,00% -143
 
  -100,00% -143

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2019201820172016201520142013
Driftsinntekter05382.3121.9233020
NEG -100,0 %NEG -86,8 %NEG -98,4 %POS 20,2 %POS 536,8 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin05146285411900
NEG -100,0 %NEG -64,3 %NEG -97,8 %POS 16,1 %POS 184,7 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat-10-6-1142-7084-9
NEG -66,7 %POS 94,7 %NEG -5 800,0 %POS 102,9 %NEG -183,3 %POS 1 033,3 % -
 
Driftsresultat-10-6-1202-7084-9
NEG -66,7 %POS 95,0 %NEG -6 100,0 %POS 102,9 %NEG -183,3 %POS 1 033,3 % -
 
Kontantstrøm-10-14-118-52711240
POS 28,6 %POS 88,1 %NEG -126,9 %NEG -173,2 %NEG -42,7 % - -
 
Kassebeholdning25343717222513430
NEG -26,5 %NEG -8,1 %NEG -78,5 %NEG -23,6 %POS 67,9 %POS 346,7 % -
 
Sum egenkapital-118-108-10317158521
NEG -9,3 %NEG -4,9 %NEG -705,9 %POS 13,3 %NEG -82,4 %POS 304,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.