Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 2 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 491 603 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 579 781 57 822 1 830 000 24 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)
●●●● (? %)

God ESG-rapportering
er en strategisk KPI

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alfa & Blikk Bygg AS 100,00% ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap   ●●●● ●●●●
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alfa & Blikk Bygg AS 785 16,38% - ●●●● ●●●●
 
TOTALT: Alle selskap 785 16,38% - ●●●● (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alfa & Blikk Bygg AS 785 - ●●●●
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% ●●●●
 
  -30,00% ●●●●
 
  -50,00% ●●●●
 
  -70,00% ●●●●
 
  -100,00% ●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20212020201920182017
Driftsinntekter●●●13.63322.18522.8159.189
●●●NEG -38,5 %NEG -2,8 %POS 148,3 %POS 4,2 %
 
Bruttomargin●●●9.84316.05413.1506.389
●●●NEG -38,7 %POS 22,1 %POS 105,8 %NEG -12,2 %
 
EBITDA resultat●●●494342361822
●●●POS 44,4 %NEG -5,3 %NEG -56,1 %POS 302,9 %
 
Driftsresultat●●●480315310769
●●●POS 52,4 %POS 1,6 %NEG -59,7 %POS 368,9 %
 
Kontantstrøm●●●306470193177
●●●NEG -34,9 %POS 143,5 %POS 9,0 %POS 125,5 %
 
Kassebeholdning●●●612847607474
●●●NEG -27,7 %POS 39,5 %POS 28,1 %POS 31,7 %
 
Sum egenkapital●●●382-236-289-556
●●●POS 261,9 %POS 18,3 %POS 48,0 %POS 57,3 %
 
Sum langsiktig gjeld●●●0000
●●● - - - -