Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 986 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 986 0 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alfanor 7126 AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alfanor 7126 AS 10 919 100,00% - 10 919 100,00%
 
TOTALT: Alle selskap 10 919 100,00% - 10 919 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alfanor 7126 AS 10 919 - 10 919
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 919
 
  -30,00% 10 919
 
  -50,00% 10 919
 
  -70,00% 10 919
 
  -100,00% 10 919

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-34-34-43-37-37-23-17-14
- POS 20,9 %NEG -16,2 % - NEG -60,9 %NEG -35,3 %NEG -21,4 % -
 
Driftsresultat-34-34-43-37-37-23-17-14
- POS 20,9 %NEG -16,2 % - NEG -60,9 %NEG -35,3 %NEG -21,4 % -
 
Kontantstrøm-1.7441635.826-93-24-12.583-160
NEG -1 169,9 %NEG -97,2 %POS 6 364,5 %NEG -287,5 %POS 99,8 %NEG -78 543,8 % - -
 
Kassebeholdning10.60511.80810.5565406245266076
NEG -10,2 %POS 11,9 %POS 1 854,8 %NEG -13,5 %POS 18,6 %POS 776,7 %NEG -21,1 % -
 
Sum egenkapital10.60511.2669.8106.3606.4534776076
NEG -5,9 %POS 14,8 %POS 54,2 %NEG -1,4 %POS 1 252,8 %POS 695,0 %NEG -21,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld000005812.4590
- - - - POS 100,0 %POS 99,5 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.