Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 877 800 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
320 800 118 027 16 973 422 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (73,91%) Kontantstrøm fra drift (-325,00%)
Resultat før skatt (73,71%) Kassebeholdning (-26,53%)
Driftsresultat (73,91%) Sum egenkapital (-55,50%)
Driftsinntekter (11,23%)
Bruttomargin (13,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Alfa Tekstil AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Alfa Tekstil AS -302 -34,32% - -302 -34,32%
 
TOTALT: Alle selskap -302 -34,32% - -302 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Alfa Tekstil AS -302 - -302
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -302
 
  -30,00% -302
 
  -50,00% -302
 
  -70,00% -302
 
  -100,00% -302

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter3.0063.4933.5013.2553.6112.8953.1262.926
NEG -13,9 %NEG -0,2 %POS 7,6 %NEG -9,9 %POS 24,7 %NEG -7,4 %POS 6,8 % -
 
Bruttomargin1.6251.7651.5771.8911.8231.4801.8081.478
NEG -7,9 %POS 11,9 %NEG -16,6 %POS 3,7 %POS 23,2 %NEG -18,1 %POS 22,3 % -
 
EBITDA resultat-26024-76279134-116206-133
NEG -1 183,3 %POS 131,6 %NEG -127,2 %POS 108,2 %POS 215,5 %NEG -156,3 %POS 254,9 % -
 
Driftsresultat-26024-76279134-116206-133
NEG -1 183,3 %POS 131,6 %NEG -127,2 %POS 108,2 %POS 215,5 %NEG -156,3 %POS 254,9 % -
 
Kontantstrøm-20432258160-971170
NEG -737,5 %POS 1 500,0 %NEG -96,6 %NEG -63,8 %POS 264,9 %NEG -182,9 % - -
 
Kassebeholdning452492171922105114950
NEG -81,9 %POS 14,7 %POS 13,0 %NEG -8,6 %POS 311,8 %NEG -65,8 %POS 198,0 % -
 
Sum egenkapital1414003794592168821415
NEG -64,8 %POS 5,5 %NEG -17,4 %POS 112,5 %POS 145,5 %NEG -58,9 %POS 1 326,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld470470470482524524524542
- - POS 2,5 %POS 8,0 % - - POS 3,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.